Opmerkelijke uitspraak van Hof van Beroep te Versailles: ‘Israël is de legale bezetter van de Westbank’

In een historisch proces dat zorgvuldig «vergeten» werd door de media, heeft de 3de Kamer van het Hof van Beroep van Versailles verklaard dat Israël de wettige bewoner (aka ‘bezetter’) is van de Westelijke Jordaanoever .

Bron: © Jean-Patrick Grumberg voor www.Dreuz.info
in een vertaling van Brabosh.com
Antwerpen, 15 januari 2017

Toen ik voor het eerst vernam dat het Hof van Beroep van Versailles oordeelde dat de nederzettingen op de Westoever en de bezetting van Judea Samaria door Israël ondubbelzinnig legaal is volgens het internationaal recht, in een rechtzaak die door de Palestijnse Autoriteit werd aangespannen tegen de tramlijn (Lightrail) - die in Jeruzalem gebouwd werd door de Franse bedrijven Alstom en Veolia -, geen aandacht kreeg in de media, heb ik besloten om werk te maken van mijn jarenlange rechtenstudies in Frankrijk en ben ik begonnen om nauwgezet de uitspraak van het Hof te analyseren.

Uit "The Algemeneiner" -15 jabuari 2017- door Ruthie Blum

Het hoofd van een Jeruzalem gevestigde organisatie die de activiteit en de financiering van niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties documenteert verklaarde aan de Algemeiner op zondag  - aan het einde van het Midden-Oosten vredesconferentie in Parijs - waarom hij een rapport had vrijgegeven voorafgaand aan de top daarmee de steun van de Franse regering openbarend aan NGO's die anti-Israël BDS inspanningen bevorderen en haar vermeende banden met terroristen.
Prof. Gerald Steinberg, president en oprichter van het onderzoeksinstituut NGO Monitor, zei dat, hoewel Frankrijk niet het enige land is die de "hypocrisie" heeft een vredesconferentie te beleggen waard om te benadrukken - aangezien Zweden, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Zwitserland, Duitsland, de Europese Unie en anderen net zo min de toets der kritiek kunnen doorstaan  - "de hosting van het evenement, ondertussen een aantal van de meest immorele en venijnig anti-Israëlische en anti-vredesorganisaties ondersteunend", maakte het daarmee de meest urgente om aan het licht te brengen.


Uit: United with Israel website

De werkelijke gevaren en wreedheden over de hele wereld negerend, heeft de Verenigde Naties zoals gebruikelijk opnieuw Israël uitgekozen voor boycots. De Verenigde Naties (VN) woensdag 4 januari ingestemd met een motie om een "zwarte lijst"  te financieren van Israëlische en internationale bedrijven die actief zijn in Jeruzalem, de Golanhoogte, Judea en Samaria - gebieden die diverse landen beschouwen als door Israël "bezet". De stemming vond plaats in de Vijfde Commissie, die op de VN's begroting en beheer toeziet en een begroting toekende van $ 138.700 voor de financiering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR) om de lijst samen te stellen.
De aankondiging afgelopen maart met de bedoeling om de lijst samen te stellen, legde de UNHCR uit dat ze verwacht het jaarlijks aan te passen.Volgens rapporten, zal de financiering worden gebruikt om "de gevolgen van de Israëlische nederzettingen te onderzoeken op de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van het Palestijnse volk in de bezette Palestijnse Gebieden" en "een database te produceren van alle ondernemingen" die in die gebieden werken met inbegrip van Oost-Jeruzalem.

Uit "The Algemeneiner" door Lea Speyer, 5 januari 2017

Israëlische ambassade in Ierland verwerpt komende conferentie over Onderzoek Afschaffing van de Joodse Staat als 'onverenigbaar met democratische waarden en academische discussie'. Een vertegenwoordiger van de Israëlische ambassade in Ierland reageerde woensdag, 4 januari 2017, hard op het nieuws van een geplande universitaire conferentie voor het verkennen van de afschaffing van de Joodse staat. Onder verwijzing naar "het internationaal recht en de staat Israël: Legitimiteit, Exceptionalism en verantwoordelijkheid" - georganiseerd door University College Cork (UCC) - de vertegenwoordiger zei dat het "onverenigbaar is met de waarden van democratie en gaat in tegen de essentie van de academische discussie". Verder sloeg de ambassade zeer terecht hard terug naar de organisatoren van de conferentie voor "het bevorderen van een ongebalanceerde agenda binnen de academische instellingen die probeert Israël te demoniseren en te delegitimiseren".
"De bevooroordeelde benadering door zulke activisten dient slechts om haat tegen de staat en haar bevolking te propageren," zei de woordvoerder van de The Algemeiner. De conferentie heeft ook de woede opgewekt van diverse joodse en pro-Israel groepen in Ierland, die scherp UCC's besluit bekritiseerden om het evenement te organiseren.