Uit Israel Today, 21-02-17

Deze actuele video laat ons zien, dat Joden en Arabieren ook vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Vooral in westelijk Galilea, in het noorden van Israël, vind je daar veel voorbeelden van.
Een Arabier en een Jood maken samen consumptie-ijs, in het ziekenhuis van Nahariah werken Joden en Arabieren samen onder leiding van hun Arabische christelijke ziekenhuis-directeur, Joodse, Arabische en ook Druzen-kinderen musiceren samen en maken fietstochten. Een video vol hoop.