Uit: United with Israel website

De werkelijke gevaren en wreedheden over de hele wereld negerend, heeft de Verenigde Naties zoals gebruikelijk opnieuw Israël uitgekozen voor boycots. De Verenigde Naties (VN) woensdag 4 januari ingestemd met een motie om een "zwarte lijst"  te financieren van Israëlische en internationale bedrijven die actief zijn in Jeruzalem, de Golanhoogte, Judea en Samaria - gebieden die diverse landen beschouwen als door Israël "bezet". De stemming vond plaats in de Vijfde Commissie, die op de VN's begroting en beheer toeziet en een begroting toekende van $ 138.700 voor de financiering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHCR) om de lijst samen te stellen.
De aankondiging afgelopen maart met de bedoeling om de lijst samen te stellen, legde de UNHCR uit dat ze verwacht het jaarlijks aan te passen.Volgens rapporten, zal de financiering worden gebruikt om "de gevolgen van de Israëlische nederzettingen te onderzoeken op de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van het Palestijnse volk in de bezette Palestijnse Gebieden" en "een database te produceren van alle ondernemingen" die in die gebieden werken met inbegrip van Oost-Jeruzalem.

Het plan om de lijst, die naar verwachting zal worden gebruikt door de BDS (boycot, desinvestering en sancties) beweging en andere anti-Israëlische organisaties, veroorzaakte internationale opschudding, toen het afgelopen voorjaar werd aangekondigd. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Danny Danon, verklaarde vorige maand, dat de Israëlische vertegenwoordiging zich publiekelijk zal verzetten tegen de lijst. Hij creëerde een werkgroep om nieuwe ideeën voor te stellen om het initiatief te bestrijden. Danon verklaarde zich in te spannen internationale partners en pro-Israëlische organisaties samen te brengen om deze lijst te verwerpen. "We zullen niet zwijgen in het licht van dit schandelijke initiatief," verklaarde hij. "De bedoeling van de VN om de joodse bedrijven en internationale bedrijven met banden met Israël te markeren, zodat ze kunnen worden geboycot, herinnert ons aan donkere tijden in de geschiedenis." Hij wees er ook op dat, hoewel de UNHRC al bekend staat als een "anti-semitische en anti-Israël entiteit, het onaanvaardbaar is dat de VN zelf deze verachtelijke beslissing ondersteunt."
De UNHRC is er berucht om haar vooroordeel tegen Israël met bijna de helft van al zijn resoluties uitsluitend gericht op Israël gericht, ondertussen volledig oorlog, strijd en wreedheden begaan over de hele wereld negerend. Israëlische leiders en ambtenaren hebben de UNHRC geciteerd vanwege haar "obsessieve vijandigheid" in de richting van Israël en de haar "eenzijdige mandaat". De maatregel werd doorgedrukt in de Algemene Vergadering, ondanks verzet van de VS - die zich in december van stemming in de Veiligheidsraad had onthouden tegen de aanwezigheid van Israël in Judea en Samaria waardoor de resolutie toen werd aangenomen - en zeiden daarbij verder dat het zich zou sterk zou verzetten tegen aanvullende maatregelen van de VN over deze kwestief