Act.IL

In een tijd van sterk toenemend anti-semitisme, de ontkenning van het bestaansrecht en de roep tot delegitimisering van de staat Israël, de oproepen tot boycotten (BDS e.d.) van Israëlische producten wordt het tijd om niet langer werkeloos toe te zien en een duidelijk tegengeluid te laten horen. De moderne communicatiemiddelen in deze tijd kunnen daarbij tot steun zijn om zich aan te sluiten bij een internationale gemeenschap als Act.IL. Het volgende videofragment geeft ons een indruk daarvan:

De jongere generatie zijn steeds minder vaak geabonneerd op een krant, kijken steeds minder tv, maar zijn vooral actief op internet en ook voor steeds meer ouderen geldt dat. Elke twee minuten wordt er via internet een leugen verspreid over Israël.

Uit Israel Today, 21-02-17

Deze actuele video laat ons zien, dat Joden en Arabieren ook vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Vooral in westelijk Galilea, in het noorden van Israël, vind je daar veel voorbeelden van.
Een Arabier en een Jood maken samen consumptie-ijs, in het ziekenhuis van Nahariah werken Joden en Arabieren samen onder leiding van hun Arabische christelijke ziekenhuis-directeur, Joodse, Arabische en ook Druzen-kinderen musiceren samen en maken fietstochten. Een video vol hoop.

Het volgende artikel is over genomen uit het NIW van 17-02-2017
-----------------------------
De bewijzen van antisemitisme van Kees Blok, oud-rechter, oud-officier en voorzitter van BDS-beweging Kairos Sabeel, stapelen zich op...
Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn en de organisatoren van de Vredesweek Apeldoorn ondertekenden afgelopen week een door de gemeente Apeldoorn opgestelde verklaring dat Kees Blok, voorzitter van de pro-Palestijnse kerkorganisatie Kairos Sabeel Nederland, zich tijdens de Apeldoornse Vredesweek in september antisemitisch uitliet. Hierover berichtten wij al in NIW 16.

Eerder liet Blok ons uitgebreid weten dat de opmerkingen zoals Fürstenberg die uit zijn mond noteerde ‘uit hun verband gerukt’ en ‘karikaturaal’ waren en dat hij geen antisemiet is. Het NIW ontving echter de opname van een radio-interview met Ina Brouwers in het RTV Oost-programma Hoogtij van 21 februari 2016, waarin Blok zich als volgt uitlaat: “Palestijnen laten zich wel onderdrukken, want het aantal aanslagen is eigenlijk op een bevolking van vijf, zes miljoen heel weinig. Net zoals ook het aantal verzetsdaden in ’40-’45 hier in Nederland op een bevolking van ook toen miljoenen heel gering was. De bezetting daar lijkt op de bezetting ’40-’45. Er zijn razzia’s, er is angst voor militairen, er zijn veel verklikkers, er zijn veel NSB’ers. En dat zijn NSB’ers, Palestijnse NSB’ers, die het voor het geld doen, net zoals toen bij ons. Het zijn ook mensen die worden gechanteerd en die dus informatie geven.


Khaled Abu Toameh, 28 Januari 2017

Tijdens een feest in Ramallah bij de markering van de 52e verjaardag van de oprichting van zijn Fatah factie, verklaarde de Palestijnse Autoriteit (PA) president Mahmoud Abbas dat 2017 het "jaar zal zijn van de internationale erkenning van de staat Palestina." De recente anti-nederzettingen VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 toejuichend, zei Abbas dat hij bereid was om samen te werken met de nieuwe regering van Donald Trump "om vrede te bereiken in de regio." Maar terwijl Abbas en zijn plaatsvervangers feestten in Ramallah, raakten ten minste 11 Palestijnen gewond in een handgemeen dat uitbrak tussen rivaliserende facties van Fatah in de Gazastrook.

Volgens bronnen brak in de Gazastrook een strijd uit tussen de Abbas-loyalisten en de aanhangers van de verbannen Fatahleider Mohammed Dahlan. De confrontatie, die de meest gewelddadige tussen de twee partijen was in vele jaren, is weer een nieuw teken van het toenemende schism in Fatah. Bovendien is het een indicatie van hoe Abbas de controle over zijn eigen factie uit zijn handen ziet glippen. Politieagenten van Hamas die op de plek waren, vormden geen belemmering om de strijd tussen de Fatah-activisten af te breken.