Er is merkwaardig genoeg altijd een verhoudingsgewijs hoog potentieel aan intellectuelen onder joden geweest getuige het relatief hoge aantal Nobelprijswinnaars. Een van de verklaringen, die vaak wordt aangevoerd is, dat in de joodse cultuur eeuwenlang de studie van de Thora en de Talmoed een dominante plaats heeft ingenomen; van schriftgeleerde naar geleerde is dan een kleine stap. Maar de intellectuele aanleg zal dan toch zeker aanwezig moeten zijn. We noemen slechts enkele bekende wetenschappers.

Einstein is een van die geleerden, die toch veel tot de verbeelding heeft geproken met zijn revolutionaire ontdekkingen en theorieën van de speciale en algemene relativiteitstheorie. Hij ontving helaas zijn Nobelprijs in 1921 niet voor de reltiviteitstheorie, maar voor zijn theorie over het foto-electrisch effect...