28 september 2016
De internationaal uitgebroken ziekte van het  bezwijken van hele bijenvolken (algemene naam CCD: colony collapse disorder) treft bijen in Israël minder dan die in andere landen, hetgeen aan een verscheidenheid van innovatieve strategieën ten grondslag ligt.
Honingbijen over de hele wereld bevinden zich in een beroerde situatie. Hun aantal neemt drastisch af als gevolg van Colony Collapse Disorder (CCD) om niet volledig begrepen oorzaken. Toch houdt de honingbijenbevolking in Israël wel stand.
Dat is goed nieuws voor deze tijd van het jaar, in het bijzonder voor het Joodse Nieuwjaar als er veel vraag is naar de zoete honingrijke gerechten. En heel belangrijk is, dat bijen een cruciale rol spelen voor de bestuiving in de landbouw bij de ontwikkeling van groenten en vruchten.

Phinergy in Israël is de top ontwikkelaar van een revolutionaire doorbraak in duurzame energie voor electrische auto's.
Hun revolutionaire Metal-Air batterijen - met elektroden van metaal (aluminium of zink) en electroden voor opname van zuurstof dat alles in combinatie met water - hebben een hoge energie-dichtheid. De zuurstof elektrode ademt zuurstof uit de omgevingslucht zoals vissen dat doen door hun kieuwen in water.

BioBee exporteert honderden miljoenen vliegen naar Europa. Gesteriliseerde vliegen worden naar Europa gebracht om in boomgaarden in Kroatie en Bosnie te worden uitgezet. Het bio-technologische bedrijf BioBee uit kibboets Sde Eliyahu specialiseert zich in biologische bestrijding van bomenpest.

Via een speciale sterilisatie in de radiologische afdeling van de fabriek werden deze vliegen gekweekt in een BioBeelaboratorium.

Er is merkwaardig genoeg altijd een verhoudingsgewijs hoog potentieel aan intellectuelen onder joden geweest getuige het relatief hoge aantal Nobelprijswinnaars. Een van de verklaringen, die vaak wordt aangevoerd is, dat in de joodse cultuur eeuwenlang de studie van de Thora en de Talmoed een dominante plaats heeft ingenomen; van schriftgeleerde naar geleerde is dan een kleine stap. Maar de intellectuele aanleg zal dan toch zeker aanwezig moeten zijn. We noemen slechts enkele bekende wetenschappers.

Einstein is een van die geleerden, die toch veel tot de verbeelding heeft geproken met zijn revolutionaire ontdekkingen en theorieën van de speciale en algemene relativiteitstheorie. Hij ontving helaas zijn Nobelprijs in 1921 niet voor de reltiviteitstheorie, maar voor zijn theorie over het foto-electrisch effect...