Op onze lezingenavond van 28 oktober 2008 in Tresoar hebben de aanwezigen een oefening gemaakt van 25 meerkeuzevragen over 'Joodse woorden in het Nederlands en in het Fries. Aangevuld met de uitleg van drs. Uzi Hagaï hadden we verrassende en leerzame leermomenten met de jiddische woorden en uitdrukkingen, die werden aangeboden en de toehoorders werden er op deze manier persoonlijk heel actief bij betrokken. Hier is de oefening die u kunt opslaan en/of afdrukken: quiz_gni.pdf. En nadat u geprobeerd hebt de goede antwoorden te kiezen, kunt u nu de antwoorden gaan nalopen: quiz_gni_antwoorden.pdf
Een heel interessant boek in dit verband is het boek Jerŏsche van de oud-Leeuwarder Hartog Beem (1892-1987).

Hierin behandelt deze vermaarde autoriteit op het gebied van Nederlands-Jiddisch in dit standaardwerk 'Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied'.

⇒ U kunt het boek ook digitaal hier zelfs downloaden: beem-jerosche.

En uiteraard is dit te lenen in de bibliotheek van het Dr. Fuks Studiecentrum in Tresoar. Voor zijn standaardwerk ‘De Joden van Leeuwarden” kreeg Beem in 1980 de Piter Jelles Priis.
Ook was Hartog Beem een autoriteit op het gebied van de geschiedenis over de joodse gemeenschappen in de Mediene. Van zijn hand verschenen vele boeken en artikelen op dit terein. De Verdwenen Mediene, Mijmeringen over het vroeger joodse leven in de provincie is een een van zijn vele werken op dit gebied. Er is ook een prijs naar hem vernoemd: de Hartog Beem Prijs waarbij kandidaten worden beoordeeld door de Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de Joden in Nederland.