Het bekende digitale Monument voor de Joodse Gemeenschap is vernieuwd. Een nieuwe gebruiksvriendelijke website met een stijlvolle vormgeving is sinds vrijdag 29 april 2016 online onder de naam Joods Monument. Het Joods Monument vervangt twee oudere websites; het Digitaal Monument en de Community Joods Monument.

Het Joods Monument houdt de herinnering levend aan alle Nederlandse Joden die tijdens de Holocaust zijn vervolgd en vermoord. Volgens de joodse traditie leeft iemand voort zolang er herinneringen aan hem of haar worden bewaard. 

Tijdens de Holocaust zijn tienduizenden joden uit Nederland omgebracht wiens naam door niemand in herinnering gehouden kon worden. Dit was de inspiratie voor Isaac Lipschits (1930-2008), grondlegger van het monument.

Met het monument wordt van alle slachtoffers tenminste hun naam gememoreerd – en zo veel mogelijk verdere details als er te vinden zijn.

Het digitale karakter van het Joods Monument geeft de bezoekers van de site de mogelijkheid zelf inhoud aan te vullen of te verbeteren. In totaal werden in de afgelopen 10 jaar, waarin het monument online is, meer dan 80.000 fragmenten toegevoegd in de vorm van verhalen, foto’s of verwijzingen naar archieven, websites en literatuur. Zo wordt de herinnering aan de slachtoffers voortdurend onderhouden en uitgebreid.

De website is te vinden op: https://www.joodsmonument.nl