Friesland kent al sinds de zeventiende eeuw een joodse gemeenschap. Net als overal hebben de joden in Friesland een eigen identiteit behouden. Desalniettemin ondergingen ook zij de invloed van hun omgeving. 
Buitenlandse joden die hier op bezoek kwamen verbaasden zich bijvoorbeeld over de Friese klederdracht met oorijzer, die ook door joodse vrouwen werd gedragen. In de Tweede Wereldoorlog wist slechts een minderheid van de joden aan de deportaties te ontkomen. In 1941 bestond de joodse bevolking van Friesland uit ruim 800 personen.

Van hen hebben ruim 200 de oorlog overleefd.
In 'Joods leven in Friesland' schetsen de auteurs een beeld van deze grotendeels verdwenen cultuur. Ze doen dat niet alleen aan de hand van een historisch overzicht, maar ook van een aantal portretten van bekende Friese joden en joodse bedrijven. Verrassend nieuw materiaal is gevonden in de verhalen van joodse onderduikers in Friesland, afkomstig uit de interviews die tussen 1995 en 1998 zijn vastgelegd door het USC Shoah Foundation Institute, geïnitieerd door Steven Spielberg. Verder bevat het boek beschrijvingen van Friese topstukken in joodse musea en archieven en biedt het een informatief en handzaam overzicht van wat er nu nog te vinden is van het joods erfgoed in Friesland. In de loop van de tijd hopen we uit kranten en andere archieven verhalen te verzamelen van het Joods Leven In De Friese Hoofdstad en de rest van de provincie. Het leven in de mediene. Een van de bekendste schrijvers op dit gebied is Hartogh Beem uit Leeuwarden geweest.

Artikelen uit de Leeuwarder Courant van: