Joodse slachtoffers herdacht met tegel in stoep Grote Kerkstraat...


In de Leeuwarder Courant van 15 augstus 2017 stond dit artikel over "Joodse slachtoffers herdacht met tegel in stoep" in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden:
Artikel LC 15-08-2017

In deze video legt Danny Ayalon, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken en Israëlisch ambassadeur in de Verenigde Staten, de feiten uit over Jeruzalem en het Joodse volk. Ayalon legt uit waarom de belofte van president Trump om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem, de Israëlische hoofdstad, stevig gefundeerd is op de permanente historische, religieuze, culturele en fysieke band van de Joden met hun heilige hoofdstad.

 
Op het 11e Congres van de WZO in augustus 1913 in Wenen, werd een bijzondere documentaire van de maker Noah Sokolovsky getoond over het Leven van de Joden in toenmalig Palestina. Noah Sokolovsky was dat jaar naar het Heilig Land getrokken en had er twee maanden lang gefilmd in steden, heilige plaatsen en agrarische gemeenschappen in Eretz Israël.Het bekende digitale Monument voor de Joodse Gemeenschap is vernieuwd. Een nieuwe gebruiksvriendelijke website met een stijlvolle vormgeving is sinds vrijdag 29 april 2016 online onder de naam Joods Monument. Het Joods Monument vervangt twee oudere websites; het Digitaal Monument en de Community Joods Monument.

Het Joods Monument houdt de herinnering levend aan alle Nederlandse Joden die tijdens de Holocaust zijn vervolgd en vermoord. Volgens de joodse traditie leeft iemand voort zolang er herinneringen aan hem of haar worden bewaard. 

Tijdens de Holocaust zijn tienduizenden joden uit Nederland omgebracht wiens naam door niemand in herinnering gehouden kon worden. Dit was de inspiratie voor Isaac Lipschits (1930-2008), grondlegger van het monument.