Om de herinnering levend te houden en de nieuwe generaties blijvend op te voeden over de oorzaken en gevolgen van de jodenvervolging voor en tijdens WO II is educatie met behulp van educatief materiaal en de moderne media zoals internet van het allergrootste belang.
Er zijn scholen in Engeland, maar ook in Nederland waar leerkrachten de behandeling van de Holocaust zelfs al een riskante zaak achten en vanwege het verzet uit islamitische hoek het daarom maar liever niet meer behandelen in de geschiedenisles. De Holocaust Educatie is een blijvende noodzaak als waarschuwing tegen de gevaren en de gevolgen van het anti-semitisme van toen en nu.
Vanuit uit bepaalde kringen wordt wel gepoogd het breed te trekken slechts als een waarschuwing tegen fascisme in het algemeen en worden groepen zoals moslims er bij betrokken alsof ook deze groep een zelfde slachtoffer is.

Nu is het natuurlijk eveneens belangrijk om te waarschuwen voor elke vorm van discriminatie of vervolging zoals die van genocide op de Armeniers door de Turken in het verleden, de voortdurend levensbedreigde Kopten in Egypte vandaag de dag, de executies van Christenen in Iran en de onderdrukking van de Joden in die landen.
Maar de genocide in Europa op de Joden in WO II door het regime van Hitler met de moord van zes miljoen Joden tot gevolg was een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van de mensheid. Een verantwoorde educatie over de Holocaust is een absolute voorwaarde om nieuwe generaties er van te weerhouden zich opnieuw te laten meeslepen door anti-semitisme met alle gevolgen van dien. Een dergelijke moreel hoogstaand gedreven educatie is een pedagogisch gezonde voedingsbodem voor onze jeugd.

Educatief materiaal wordt in verschillende vormen aangeboden:

  • stripverhalen,

  • lespakketten