"Sterk als de dood" door Sasja Martel 

Op dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 uur nodigen wij u uit voor het bijwonen van de lezing door Sasja Martel met als titel “Sterk als de dood”. Locatie Zalencentrum “De Fontein” Goudenregenstraat 77,  8922 CP in Leeuwarden. Er is voldoende vrij parkeren mogelijk op eigen terrein van de locatie en rondom het gebouw.
(eventueel ook bereikbaar met buslijn 8 met bushalte op 200 meter afstand)

In onze moderne samenleving die ingericht lijkt om ziekte, ouderdom en dood uit te bannen, bestaat de laatste jaren een nieuwe belangstelling voor rituelen rond het sterven, begraven en rouw. De rijke joodse traditie biedt een schat aan riten en regels die de rouwenden helpt vorm te geven aan hun ervaring met de dood. Bijzonder aan de joodse visie op sterven en rouw is de grote rol die aan de gemeenschap wordt toebedeeld en de levensbevestigende houding. Sterk als de Dood geeft een uitgebreid overzicht van de joodse traditie met betrekking tot sterven en rouw.

Naast een omschrijving van de rituelen en gebruiken worden een aantal thema’s – zoals mensbeeld, herleving der doden, solidariteit, menselijke waardigheid, troost – uitgewerkt die aan de basis liggen van deze joodse visie. Het laat zien dat de traditie nog steeds actuele inzichten en antwoorden heeft te bieden voor iedereen die worstelt met vragen rond euthanasie, stervensbegeleiding, verlies en rouwverwerking.

De historie van de Tempelberg

Dr. P. J. van Midden houdt nu de (eerder uitgestelde) lezing over het onderwerp De historie van de Tempelberg op dinsdagavond 21 september 2021 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur vanaf nu in Zalencentrum "de Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden (gratis parkeren).
'De goden wisselen, de plaatsen blijven’. Dat geldt zeker voor het tempelplein, het gevoeligste stukje grond op aarde. In de Kanaänitische periode was er al een heiligdom, voortgezet in een heiligdom van David. Salomo bouwt er een tempel. Na de verwoesting in 587 v. C. pakt Zerubbabel de bouw van een tempel opnieuw op. In het jaar 168 v. C. wordt de tempel ontwijd.
Gevolg is de strijd van de Makkabeeën. De tweede tempel wordt verder uitgebouwd door Herodes de Grote waarbij een bouwtechnisch probleem ontstaat omdat het vloeroppervlak te klein blijkt. Er worden steunmuren aangelegd waar de ‘’Klaagmuur’’ nog een deel van is. In het jaar 70 AD (Tisha be’Aw) volgt tenslotte de definitieve verwoesting. In 638 worden de Dome of the Rock en de Al-Aqsa moskee hier gebouwd. Een avond over het politiek en religieus gezien meest ontvlambare stukje op aarde. Wat is er aan de hand en hoe kan dat ministukje grond voor zoveel problemen zorgen?

De Gruwelijke Amerikaanse Oorsprong Van De Nazi-Eugenetica...

Edwin Black, 2003

De Joodse auteur en onderzoeksjournalist Edwin Black (zoon van Poolse overlevenden) is de auteur van "IBM and the Holocaust" en "War Against the Weak: Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race", waarvan het volgende artikel een beknopt verslag is.

Hitler en zijn handlangers hebben een heel continent tot slachtoffer gemaakt en miljoenen uitgeroeid in zijn zoektocht naar een zogenaamd 'Super Ras'.

Maar het concept van een blanke, blondharige, blauwogige Noords Superras kwam niet van Hitler. Het idee werd gecreëerd in de Verenigde Staten en gecultiveerd in Californië, decennia voordat Hitler aan de macht kwam. Californische eugenetici speelden een belangrijke, hoewel weinig bekende rol in de campagne van de Amerikaanse eugenetica-beweging voor etnische zuivering.

Eugenetica was de racistische pseudowetenschap die vastbesloten was om alle mensen die als "ongeschikt" werden beschouwd weg te vagen, en alleen degenen te behouden die zich conformeerden aan een Noords stereotype. Elementen van de filosofie werden verankerd als nationaal beleid door gedwongen sterilisatie- en segregatiewetten, evenals huwelijksbeperkingen, die in zevenentwintig staten werden uitgevaardigd. In 1909 werd Californië de derde staat die dergelijke wetten aannam.

The shocking falsehood in Obama's new book "Promised Land"...

Former Knesset Member Dov Lipman discusses the gross omissions and distortions in Barack Obama's chapter on Israel and the history of Israeli-Palestinian conflict in his new book "Promised Land.” It's a shocking revisionist book that neglects and revisions and omits the important facts and is deliberately misleading his readers. It's a complete falsehood with an abundance of anti-Israel and anti-zionistic narratives... Follow this interview with Dov Lipman who breaks down this book...

Lees ook de zeer scherpe analyses en weerleggingen van Dov Lipman op het gevaarlijk revisionistisch boek van Obama 'Promised Land':
https://www.jns.org/opinion/obamas-revisionist-promised-land/