Leven en invloed van de Rothschild familie

Op dinsdag 9 oktober 2018 verzorgde ons bestuurslid Thijs Moonen een interessante lezing over het onderwerp “Leven en invloed van de Rothschild familie” aan de hand van een diapresentatie. De lezing vond plaats in de grote zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei (recht tegenover Eeltsje's Hiem), 8915 DZ in Leeuwarden-West van 19.30 tot 21.30 uur.

Moonen bezocht het Hervormd Lyceum West in Amsterdam, studeerde theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Verder studeerde hij ook nog aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijks Universiteit van Groningen.

Mayer Amschel Bauer, die op 23 februari 1744 werd geboren in Frankfurt, veranderde zijn naam in 'Roth Schild', een embleem met een rood schild op het huis van een van zijn voorouders.
Het klinkt veel edeler dan Bauer en hij wilde zijn familie vrijwaren van vervolging door de vele anti-semieten in toenmalig Duitsland.

Zondagavond, 23 september, begint het Loofhuttenfeest...

Zondagavond begint het Loofhuttenfeest. Zeven dagen lang moeten we buiten ons huis leven en in plaats daarvan de tijd doorbrengen in de loofhut, de soekah. Je eet er je maaltijden en ontvangt er veel gasten tijdens de feestweek. Veel religieuze Joden overnachten zelfs in hun soekah, aldus Yitzchok Meir Malek.

Yom Kippur - kol nidrei (alle geloften)

Kol Nidre hier vertolkt door Naftali Herstik en koor...(een oudere opname in de synagoge van Enschede)

Yom Kippur, Dag van Verzoening, de tiende dag - tishrei 10 - vanaf Rosh Ha'shanah op tishrei 1 van het nieuwe joodse jaar 5780. Dit jaar is Yom Kippur, tishrei op 9 oktober vanaf zonsondergang tot en met 10 oktober zonsondergang - en is de heiligste en plechtigste dag van het Joodse jaar en daarmee worden de tien dagen van overdenking en berouw afgesloten. Op Yom Kippur - zo leert men - maakt God de definitieve beslissing over wat het volgende jaar voor ieder zal zijn. Het Boek van het Leven is gesloten en verzegeld en degenen die zich oprecht hebben bekeerd van hun zonden krijgen een gelukkig nieuwjaar.

Dodenherdenking bij het geadopteerd Joods Monument door de basisscholen Oldenije en Kinderkoepel...Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer de herdenking gehouden bij het Joods Monument. Door beide basisscholen Oldenije en Kinderkoepel is het monument gedadopteerd en namens beide scholen legden twee leerlingen en wethouder, mevr. Tjeerdema namens de Gemeente Leeuwarden, een krans bij het Joods Monument, waarna twee minuten stilte voor al de omgebrachte Leeuwarder Joden in de Tweede Wereldoorlog. Genodigden, personeel en kinderen van beide basisscholen waren getuige van deze plechtige gebeurtenis.