Een terugblik op hoe het beeld van Israël in de Nederlandse samenleving sinds 1948 zich steeds heeft gewijzigd...

Op dinsdag 11 december 2018 houdt dr. Bart Wallet bij ons een lezing in de grote zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei 290 (achteringang aan het eind van hun eigen parkeerterrein), 8915 DZ in Leeuwarden-West (recht tegenover het bekende gebouw Eeltsje’s Hiem) om 19.30 uur.

Het onderwerp van de lezing is: Een terugblik op hoe het beeld van Israël in de Nederlandse samenleving sinds 1948 zich steeds heeft gewijzigd...

Bart Wallet laat zijn licht schijnen over de veranderde beeldvorming door de vele ontwikkelingen die door de tijd hebben plaats gevonden sinds de stichting van de Joodse Staat Israël sinds 1948.

Het onderwerp is buitengewoon actueel geworden in deze dagen...

Bart Wallet is historicus aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en op de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de Joodse geschiedenis, in het bijzonder van de vroegmoderne en het moderne Nederlandse Jodendom.
Verslag downloaden: hier

Chanoekafeest op 3 december op Wilhelminaplein in Leeuwarden...
en optreden van klezmerband Di Gojim (beide filmpjes volgende pagina)

Onder grote belangstelling, ondanks de regen in het begin, waren wij allen getuigen van het ontsteken van de twee kaarsen voor het Joodse chanoekafeest op 3 december op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa in 2018!  Met behulp van een hoogwerker gingen CdK Arno Brok en rabbijn Jacobs de eerste twee kaarsen doen ontbranden aan de grootste chanoekia ter wereld op het Wilhelminaplein. Dit feestelijk gebeuren vond plaats van 19.00 tot 20.30 uur. Elke avond zal het volgende kaarsje worden ontstoken (nu in de vorm van een brandende lamp). Het woord werd door verschillende sprekers gevoerd: Arjen Lont, die de leiding van de avond had namens Christenen voor Israël, burgemeester Ferd Crone, Pim van 't Hof voorzitter van CvI en rabbijn Jacobs, die aangaf hoe na het verslaan van de vijand, die haar godsdienst wilde uitroeien, de acht lichtjes konden worden ontstoken dankzij het wonder van een klein beetje olie genoeg gebleken voor acht dagen en ds. Henk Poot sprak een slotwoord. De avond werd tussen de bedrijven door op buitengewone wijze gevuld met uitstekend vertolkte, vrolijke klezmermuziek en zang door Di Gojim o.l.v. oud-Leeuwarder Jaap Mulder.

Hoor Israël - שמע ישראל

Devarim 6:4
Deuteronomium 6:4

When the heart cries
only God hears
The pain rises out of the soul
A man falls down before he sinks down
With a little prayer (he) cuts the silence

Shma (Hear) Israel my God,you're the omnipotent
You gave me my life,
you gave me everything

In my eyes a tear,
the heart cries quietly
And when the heart is quiet,
the soul screams

Wij haten elkaar meer dan de Joden...

Op dinsdag 6 november 2018 is er een lezing door de bekende schrijfster, journaliste en historica Els van Diggele over haar derde boek Wij haten elkaar meer dan de Joden in de mooie grote zaal van wooncentrum Swettehiem van 19.30 uur t.e.m. 21.30 uur.
Het boek 'We haten elkaar meer dan de Joden' is het laatste deel van haar drieluik over onderlinge conflicten bij Israëliërs en Palestijnen. Het boek  is onlangs genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs.
Eerder verschenen de delen 'Een volk dat alleen woont' en 'Heilige ruzies'.
In het programma OBA live in gesprekken met enkele schrijvers, ontving Theodor Holman die avond o.a. ook Els van Diggele voor een verhelderend en diepgaand interview met haar over haar boek 'We haten elkaar meer dan de Joden'.
Thema van het boek is de verdeeldheid tussen de Palestijnen onderling. Om de interne problematiek goed te kunnen begrijpen en in haar boek te kunnen beschrijven, vestigde ze zich in de Palestijnse 'hoofdstad' Ramallah en probeerde antwoorden op de vraag te vinden 'Waarom zijn Palestijnen vaak banger voor elkaar dan voor de Joden?"