‘Je leven schilderen’, over de kunstbeleving van de joodse schilderes Charlotte Salomon

Lezing door dr. Jan Henk Hamoen, theoloog en kunstliefhebber, op dinsdag 19 februari 2019 om 19.30 uur in de grote zaal van Swettehiem over het onderwerp ‘Je leven schilderen’, over de kunstbeleving van de joodse schilderes Charlotte Salomon en de tentoonstelling in het Joods Historisch Museum.
We spreken over een Joodse intellectuele familie in het Berlijn van tussen de twee wereldoorlogen. Het gezin bestaat uit de vader Albert en hun dochter Charlotte en de schoonouders van Albert. We leven in de jaren 1930 – 1945. Charlotte werd geboren op 16 april 1917 en woonde tot haar 22 levensjaar in Charlottenburg (Berlijn). Haar vader was arts, haar tante pleegde zelfmoord (naar haar werd Chorlotte genoemd) en toen ze zelf 8 jaar was pleegde ook haar moeder zelfmoord. Dat werd haar overigens niet verteld; haar werd gezegd dat ze gestorven was aan de griep. Na enkele jaren hertrouwt haar vader met Paula Lindberg, een gevierde operazangeres.
Charlotte Salomon (1917-1943) was een Joods-Duitse schilderes. In september 1936 werd Salomon toegelaten tot de kunstacademie. Toen zij een prijs beloofde te winnen, kwam uit dat ze Joods was en moest ze de kunstacademie verlaten.

Première van "Hillige boeken, fier fan hûs" (Heilige boeken, ver van huis)...

Overgenomen uit:
Leeuwarder Courant van 31 januari 2019 - Maria del Grosso

(vlnr: Durk Osinga, Annet Huisman en Bram Struiksma)
Donderdag 31 januari is er de première van de documentaire van Annet Huisman van Omrop Fryslân in Berltsum in het gebouw van de Menniste Tsjerke, Vermaningstrjitte 3 in Berltsum. Juist in Berltsum, omdat daar zeven van veertien gebedsrollen, omdat die ‘hillige boeken’, de wetsrollen van de Leeuwarder synagoge, daar in de oorlog verscholen lagen.
Het is bijna niet voor te stellen. In een klein dorp als Berltsum wist niemand ten tijde van de Tweede Wereldoorlog dat de Joodse wetsrollen van de Leeuwarder synagoge er verstopt lagen. Dat was te danken aan Bindert Bosma, die ze in zijn huis onderbracht.

Op dinsdag 15 januari 2019 komt de journalist Jan Franke vertellen over het onderwerp ’De veelzijdige vormen van waterbeheersing in Israël’.

De lezing wordt gehouden in gebouw 'Swettehiem', Pieter Sipmawei 290, 8915 DZ in Leeuwarden en begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door het GNI (Genootschap Nederland-Israël), afdeling Leeuwarden.

De keuze van ons onderwerp kwam eens door het lezen van een artikel over de nieuwe mega-ontziltings-centrale Sorek in Israël in 2015, waarbij door z.g. reverse osmosis, zeewater onder druk door membranen wordt geperst. Israël heeft altijd in een voortdurende waterstress verkeerd.
Allerlei innovatieve methoden werden naast ontzilting er verder ontwikkeld voor irrigatieprojecten, afvalwaterzuivering en dit alles blijkt Israël intussen tot een wereldleider te hebben gemaakt op het gebied van watertechnologie.

Petitie Klaas de Jong, Auteur 'Kristallnacht en Kamp Westerbork'...

Uit: Dagblad van het Noorden - Roel Kleine
Klaas de Jong uit Vledderveen, auteur van het boek 'Kristallnacht en kamp Westerbork', overhandigde op 6 nov. 2018,  een petitie aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Daarin roept hij de regering op excuses aan te bieden aan de joodse gemeenschap voor de Nederlandse reactie in 1938 op de stroom van joodse vluchtelingen na de Kristallnacht. Tegelijkertijd vraagt De Jong zich af of waarschuwen voor het opkomend antisemitisme wel geloofwaardig is ‘zonder excuses aan de joodse gemeenschap voor ons gedrag in de periode van 1935 tot mei 1940’.

'Geen aandacht voor rol Nederlandse overheid'

Met de aanbieding van de petitie bracht De Jong ook zijn vorig jaar verschenen boek over de Kristallnacht onder de aandacht.