Een dag om te herinneren en nooit te vergeten: Yom Ha'Shoah... De uitzending kunt u onderaan op de andere pagina volledig volgen...

 

Auschwitz was het grootste nazi-concentratiekamp van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 1.100.000 mannen, vrouwen en kinderen kwamen hier om het leven. Meerdere treinrails leidden naar deze vernietigingskampen.
Vanavond begint een plechtige Hebreeuwse herdenkingsdag in Israël - Yom HaShoah (Holocaust Herdenking Dag).
De Israëlische vlag zal halfstok worden gehangen en gebeden zullen worden gereciteerd.
Namens zes overlevenden van de Holocaust zullen symbolisch de zes fakkels worden aangestoken die de zes miljoen joden symboliseren die in de Holocaust zijn vermoord onder Hitler's Endlösung.

De sederavond met Gad Elbaz - Ma Nishtanah -

מה נשתנה


De Sederavond of seideravond (leel haseder – ליל הסדר) is een avond (*) aan het begin van het zeven (in Israël) of acht (buiten Israël) dagen durende Pesachfeest, waarop joden uit de Haggada lezen, 4 glazen wijn (of druivensap) drinken en een feestelijke sedermaaltijd gebruiken.
Dit jaar begint Pesach na zonsondergang op de 30e maart (erev pesach). In Israël wordt één sederavond gevierd en buiten Israël worden er twee gevierd. De Haggada behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte.
Seder (סדר) betekent letterlijk: volgorde of orde, omdat de gebruiken in een volgorde worden uitgevoerd zoals in de Haggada (vertelling) aangegeven.

De historie van de Tempelberg

Onderstaande lezing afgelast vanwege de corona-crisis...
Dr. P. J. van Midden houdt een lezing over het onderwerp “De historie van de Tempelberg ̈ op dinsdagavond 17 maart 2020 vanaf 19.30 uur.  'De goden wisselen, de plaatsen blijven’. Dat geldt zeker voor het tempelplein, het gevoeligste stukje grond op aarde.
In de Kanaänitische periode was er al een heiligdom, voortgezet in een heiligdom van David. Salomo bouwt er een tempel. Na de verwoesting in 587 v. C. pakt Zerubbabel de bouw van een tempel opnieuw op. In het jaar 168 v. C. wordt de tempel ontwijd.
Gevolg is de strijd van de Makkabeeën. De tweede tempel wordt verder uitgebouwd door Herodes de Grote waarbij een bouwtechnisch probleem ontstaat omdat het vloeroppervlak te klein blijkt. Er worden steunmuren aangelegd waar de ‘’Klaagmuur’’ nog een deel van is. In het jaar 70 AD (Tisha be’Aw) volgt tenslotte de definitieve verwoesting. In 638 worden de Dome of the Rock en de Al-Aqsa moskee hier gebouwd. Een avond over het politiek en religieus gezien meest ontvlambare stukje op aarde. Wat is er aan de hand en hoe kan dat ministukje grond voor zoveel problemen zorgen?

De reflectie van Israël’s etnische en religieuze verschillen op de politieke verhoudingen

Drs. Ronny M. Naftaniël, oud-directeur CIDI, houdt op dinsdagavond 18 februari 2020 een lezing over het onderwerp “De reflectie van Israël’s etnische en religieuze verschillen op de politieke verhoudingen”.

LEVENSLOOP
Naftaniel doorliep de hbs-b aan het Amsterdams Lyceum waar hij in 1968 eindexamen deed. Hierna volgde hij de studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, waarin hij in 1976 cum laude afstudeerde. Van 1972-1974 was hij docent statistiek aan de Christelijk Sociale Academie in Amsterdam, CICSA. Van 1976-1978 was hij directeur van de Handelsvereniging v/h B. Stuiver.
In november 1973 was Naftaniel een van de initiatiefnemers van de Werkgroep Israël, die pleitte voor een onafhankelijke Palestijnse staat, naast een erkend Israël. Later werd hij voorzitter. In 1976 werd hij hoofdmedewerker van het CIDI waarvan hij in 1980 directeur werd. Daarnaast was hij in 1978 correspondent voor het ANP.
In 1993 werd Naftaniel uitvoerend vicevoorzitter van het Europees Joods Informatiecentrum, CEJI in Brussel. Hij is penningmeester van het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties van Nederland. Als zodanig was hij een van de hoofdonderhandelaars met de regering en het bedrijfsleven over resitutie van Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. In het totaal werd na lange onderhandelingen bijna 400 miljoen euro teruggegeven.