Wij haten elkaar meer dan de Joden...

Op dinsdag 6 november 2018 is er een lezing door de bekende schrijfster, journaliste en historica Els van Diggele over haar derde boek Wij haten elkaar meer dan de Joden in de mooie grote zaal van wooncentrum Swettehiem van 19.30 uur t.e.m. 21.30 uur.
Het boek 'We haten elkaar meer dan de Joden' is het laatste deel van haar drieluik over onderlinge conflicten bij Israëliërs en Palestijnen. Het boek  is onlangs genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs.
Eerder verschenen de delen 'Een volk dat alleen woont' en 'Heilige ruzies'.
In het programma OBA live in gesprekken met enkele schrijvers, ontving Theodor Holman die avond o.a. ook Els van Diggele voor een verhelderend en diepgaand interview met haar over haar boek 'We haten elkaar meer dan de Joden'.
Thema van het boek is de verdeeldheid tussen de Palestijnen onderling. Om de interne problematiek goed te kunnen begrijpen en in haar boek te kunnen beschrijven, vestigde ze zich in de Palestijnse 'hoofdstad' Ramallah en probeerde antwoorden op de vraag te vinden 'Waarom zijn Palestijnen vaak banger voor elkaar dan voor de Joden?"

Ze sprak daarvoor met dissidenten en andere goed geïnformeerde onafhankelijke Palestijnen. Ze is met haar bijzondere boek genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs.
Eerder schreef Els van Diggele 'Een volk dat alleen woont' over de verdeeldheid binnen de Joodse gemeenschap in Israël en 'Heilige ruzies' over de christelijke wrijvingen daar.
Holman vertelt het boek te hebben gelezen en was stomverbaasd over de vele door haar beschreven personen, gebeurtenissen, feiten en verschijnselen in de Palestijnse maatschappij.
Ook beschrijft zij diepgaand de Palestijnse geschiedenis in dit boek.
In zijn eerste en misschien wel allerbelangrijkste vraag zegt hij: "Hoe komt het, dat ik, krantenlezer, dit niet weet...?" en dat terwijl alles zo diepgaand en goed gedocumenteerd is beschreven in dit boek. Waarom lezen we dat dus niet in de krant?

In deze lezing zal de schrijfster een en ander uitvoerig uiteenzetten aan de hand van haar velerlei ervaringen zoals in dit boek beschreven.
En bovenal... is dit boek beslist een echte aanrader en geeft een zeer goed beeld van de werkelijke situatie in de Palestijnse gebieden en de onderlinge verdeeldheid in deze tribale samenleving.