Leven en invloed van de Rothschild familie

Op dinsdag 9 oktober 2018 verzorgde ons bestuurslid Thijs Moonen een interessante lezing over het onderwerp “Leven en invloed van de Rothschild familie” aan de hand van een diapresentatie. De lezing vond plaats in de grote zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei (recht tegenover Eeltsje's Hiem), 8915 DZ in Leeuwarden-West van 19.30 tot 21.30 uur.

Moonen bezocht het Hervormd Lyceum West in Amsterdam, studeerde theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Verder studeerde hij ook nog aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijks Universiteit van Groningen.

Mayer Amschel Bauer, die op 23 februari 1744 werd geboren in Frankfurt, veranderde zijn naam in 'Roth Schild', een embleem met een rood schild op het huis van een van zijn voorouders.
Het klinkt veel edeler dan Bauer en hij wilde zijn familie vrijwaren van vervolging door de vele anti-semieten in toenmalig Duitsland.

Mayer Amschel Rothschild wordt doorgaans gezien als de stamvader van deze Joodse familie. Hij was de zoon van geldwisselaar Amschel Moses Rothschild en werd geboren in het getto van Frankfurt am Main en werkte zich al die tijd een weg omhoog in de bankierswereld. Zijn activiteit breidde zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die door hem werden uitgestuurd naar vijf grote Europese steden. De controle over het totale bedrijf bleef altijd via huwelijkspolitiek in familiehanden.

Het wapenschild van de familie is een gesloten vuist met daaromheen vijf pijlen, refererend aan de vijf zonen van Mayer Amschel Rothschild. Het familie-motto is: Concordia, Integritas, Industria (Harmonie, Integriteit, Bedrijvigheid).

In 1816 werden vier van de broers door de Oostenrijkse keizer Frans I in de adelstand verheven. Allemaal kregen ze de titel baron of freiherr. In 1885 kreeg Nathan Mayer Rothschild II, een lid van de Londense tak van de familie, de adellijke titel Baron.