Zondagavond, 23 september, begint het Loofhuttenfeest...

Zondagavond begint het Loofhuttenfeest. Zeven dagen lang moeten we buiten ons huis leven en in plaats daarvan de tijd doorbrengen in de loofhut, de soekah. Je eet er je maaltijden en ontvangt er veel gasten tijdens de feestweek. Veel religieuze Joden overnachten zelfs in hun soekah, aldus Yitzchok Meir Malek.

De soekah wil ons herinneren aan de tijd in de woestijn tijdens de uittocht uit Egypte, toen men in eenvoudige tenten en hutjes woonde. Het Loofhuttenfeest eindigt met Simchat Torah, Vreugde der Wet, het feest van de Torah. Dan hebben we de laatste hoofdstukken van Deuteronomium gelezen en beginnen we de Torah, de vijf boeken van Mozes, weer te lezen vanaf het begin. Een frisse start.