Dodenherdenking bij het geadopteerd Joods Monument door de basisscholen Oldenije en Kinderkoepel...Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer de herdenking gehouden bij het Joods Monument. Door beide basisscholen Oldenije en Kinderkoepel is het monument gedadopteerd en namens beide scholen legden twee leerlingen en wethouder, mevr. Tjeerdema namens de Gemeente Leeuwarden, een krans bij het Joods Monument, waarna twee minuten stilte voor al de omgebrachte Leeuwarder Joden in de Tweede Wereldoorlog. Genodigden, personeel en kinderen van beide basisscholen waren getuige van deze plechtige gebeurtenis.


Hierna was er een bijeenkomst in de Waalse Kerk en mevr. Hoedemaker opende de bijeenkomst namens beide scholen en sprak een inleidend woord om de herinnering levend te houden aan de hand van het onlangs verschenen boek "De Joodse bruiloft", over de 'Joodse koffer' vol verhalen over een Joodse familie, geschreven door journalist Auke Zeldenrust. Tientallen jaren bewaarden Mimi Dwinger en Barend Boers een koffer. Hun kinderen wisten van het bestaan, maar geopend werd hij nooit. Pas na de dood van hun ouders durfden ze het aan. En toen snapten ze waarom hun ouders de koffer nooit openden of er zelfs maar over spraken: er bleken tientallen foto's, brieven en ook een film in te zitten van alle familie die vermoord was in de Tweede Wereldoorlog. Oud-verzetsstrijder, dhr. Fokkema, richtte zich persoonlijk tot de kinderen over hoe hij het had beleefd met betrekking al de omgekomen Joodse kinderen en hun ouders en dat dat we de herinnnering levend moeten houden en wat de vrijheid waard is.

Hierna waren er de zelfstandige bijdragen van de leerlingen, zoals eigen gedichten, groepsvoordrachtjes en pianovoordrachten van beide basisscholen en alles was zorgvuldig voorbereid voor deze dag o.l.v. van het personeel. Er was ook een bundeling gemaakt van de bijdragen van de leerlingen: klik op Kinderkoepel Herdenking25-04-2018.
Namens de gemeente Leeuwarden sprak wethouder Tjeerdema een persoonlijk en betrokken woord voor leerlingen en de overige aanwezigen.
De gehele toespraak van mevr. Tjeerdema kunt u lezen door hier op te klikken: Toespraak Wethouder Mevr. Tjeerdema