Viering van de 70e Onafhankelijkheidsdag van de Staat Israël in Leeuwarden

Op 14 mei is het Onafhankelijkheidsdag Israël, Jom Ha'atsmaoet. In 1948 werd op die dag  de onafhankelijke Staat Israël uitgeroepen door Ben Goerion. Het nu 70-jarig bestaan van de Staat Israël vierden wij op maandagavond 23 april 2018 om 19.30 uur in Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77c, 8924JJ  in Leeuwarden.
De ambassadeur van Israël, Aviv Sir-On, was aanwezig en sprak de zaal toe en...

refereerde aan de geweldige bloei sinds de opbouw van het woeste land in 1948, die het land heeft doorgemaakt en tot hoge ontwikkeling bracht en Israël als 'start-up nation' met haar vele technologische ontwikkelingen, zoals o.a. op het gebied van landbouw (de hoogste gemiddelede melkopbrengst per koe in de wereld...) en watertechnologie, maar ook op een breed scala van andere ontwikkelingen en de vertaling werd gedaan door Paul van Pinxteren.Ook sprak wethouder Friso Douwstra namens de gemeente Leeuwarden ons toe en roemde ook hij de vele ontwikkelingen, zoals de enorme ontwikkelingen door Israël op het gebied van watertechnologie en andere ontwikkelingen zoals  die de Staat Israël wereldwijd tot zo'n hoge en positieve ontwikkeling heeft gebracht- en noemde daarbij ook die van Wetsus met Leeuwarden als Capital of Water Technology en een toekomstige samenwerking.

 

 

 De algehele leiding van die avond was in handen van Arjen Lont, honorair consul voor de Staat Israël in de vier noordelijke provincies. In zijn inleiding na het beginwoord van Trees Troostwijk-Slager begon hij de avond met een indrukwekkend filmpje van een grote stadionsamenzang in Israël.

 

 

 

 

 
Verder was er het geweldige optreden van een trio muziekleraren van muziekschool Concertino uit Amsterdam met een scala aan Israëlische songs in het Hebreeuws, zoals te zien is op deze video...

.
Iet Schabbing en anderen verzorgden de smakelijke catering en de organisatie namens de samenhangende organisaties. Het slotwoord werd gesproken door Hanne Hein-van der Hoek en ze bedankte alle medewerkers en aanwezigen voor het welslagen van deze avond. Dhr. Reitsema had, zoals elk jaar, weer trouw gezorgd voor de opstelling van de Israëlische vlaggen en de menora met lichtende kaarsen en ook daarvoor hartelijk dank.


 


De samenhangende organisaties waren:

NIG Joodse Gemeente – Leeuwarden
WIZO afd. Leeuwarden
Israël Comité Nederland
Genootschap Nederland - Israël, Afd. Leeuwarden e.o.
Progressief Joodse Gemeente Noord – Nederland
Mifgashim – JMW