Ronit Palache schrijft in haar boek over drie generaties Joodse Nederlanders

Interview met journaliste Ronit Palache op 23 januari 2018 om 19.30 uur in Eeltsje's Hiem n.a.v. haar boek "Ontroerende  onzin" over de vele gesprekken met drie generaties joodse Nederlanders (*).
Voor de meeste Nederlandse joden in dit boek speelt God een kleine rol. Toch zijn ze allemaal joods. Wat dat dan is? Erbij horen, herkenning voelen, samenklitten, strijd leveren, het delen van een zwaar verleden, maar ook de humor, het intellectualisme en de verbondenheid met Israël. Het Nederlandse jodendom wordt ook getypeerd door verscheurdheid tussen vroom en vrij, ruzietjes, regeltjes, discussies over wie er wel joods is en wie niet, angst, wantrouwen en antisemitisme.

Een onverdeeld positieve aangelegenheid is het jodendom voor vrijwel niemand in dit boek. Toch voelt iedereen zich joods, is vluchten voor dat gegeven slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Wat bindt de joden in Nederland? Wie zijn zij en welke toekomst hebben ze?

Ontroerende onzin is een bundeling van individuen die samen een collectief vormen. Ronit Palache laat de complexiteit van het jodendom zien aan de hand van ruim honderd Nederlandse joden van drie generaties. Een belangrijk historisch portret van een cultuur, een geloof, een levenswijze.

Ronit Palache (1984) is journalist en werkt als hoofd publiciteit en rechtenmanager bij de literaire uitgeverij Prometheus. Samen met Volkskrant-journaliste Corine Koole interviewt ze maandelijks onbekende Nederlanders voor het programma Onbekend bemind in de Rode Hoed in Amsterdam, waar Het Parool een vaste serie van gemaakt heeft. Palache schrijft wekelijks in het Nieuw Israëlitisch Weekblad en werkte voorheen voor weekblad Elsevier en het radioprogramma Simek 's nachts.
'Ontroerende onzin is wat al deze mensen ondanks alles bindt en kwelt. Deze rake, onsentimentele interviews laten weinig illusies heel over de eenvormigheid van de groep met de naam die hen definieert: joden.' Jessica Durlacher
'Wat moet een jood? Joods zijn of niet? Over die worsteling heeft Ronit Palache een buitengewoon boeiende bundel interviews geschreven.' Tim Krabbé
'Interviews in de beste traditie van Willem Wittkampf en Ischa Meijer: indrukwekkende monologen.' Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier
'Nog nooit werd door andere mensen zo goed uitgelegd waarom ik me joods voel.' Robert Vuijsje

*) Het  betreffende boek kan bij de aanwezige boekentafel worden aangeschaft.
Verder is er weer een Israël producten tafel van de WIZO verzorgd door mevr. Iet Schabbing.