Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham

Op dinsdag 21 november 2017 verzorgde dr. Peter van ‘t  Riet een lezing over het onderwerp "Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham" in . 
Hij liet zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos, hoewel ook die een belangrijk genre vormen.
Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou.
De titel van de lezing was naar  het gelijknamige boek van hem: "Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham". (*)Voor uitgebreidere informatie over dit boek ga dan naar zijn website: http://www.petervantriet.nl/article.php?articleID=307

Hij studeerde wiskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een onderwijspsychologisch onderzoek en was jarenlang werkzaam in het hoger onderwijs als docent, onderzoeker, opleidingsmanager, organisatieadviseur, dienstdirecteur, CIO en lector.

Peter is al meer dan 30 jaar betrokken bij de synagoge van Zwolle. Hij startte een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora. Hij is medeoprichter van de Stichting Judaïca Zwolle en levert een grote bijdrage aan de verbetering van het begrip tussen Joden en christenen.

Verder is er weer een tafel met een veelheid van producten van het IPC, het Israël Producten Centrum, die wordt verzorgd door Johanna Zilver.

(*) Er is tevens een gelegenheid het voornoemde boek van Peter van 't Riet aan te schaffen.