Op donderdag 29 december om 18.00 uur werd het zesde kaarsje in de chanoekia ontstoken bij het Joods Monument aan de A.S. Levisonstraat. Elk jaar vieren Joden wereldwijd het Joodse Inwijdingsfeest Chanoeka en dit jaar is dat van 25 december (25 kislev) 2016 tot en met 2 januari 2017 (2 tevet) 2017 (joods kalenderjaar: 5777).
Chanoeka (Inwijdingsfeest), ook wel “Feest van het licht” genoemd, is het enige belangrijke joodse feest dat niet in de Bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën (zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chanoeka), nadat zij, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. De toenmalige koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes, verbood alles wat niet paste in de Griekse cultuur. Joden mochten geen sjabbat vieren, besnijdenissen uitvoeren en Thoraonderwijs volgen. De Makkabeeën kwamen hier tegen in opstand en na een paar jaar van strijd kon de Tempel weer opnieuw worden ingewijd. Maar voor deze herinwijding had men reine olie nodig; de Tempelkandelaar moest ontstoken worden.

Volgens de overlevering konden de joden slechts één kruikje bruikbare olie vinden, genoeg om de kandelaar (‘menora' genaamd) één dag te laten branden. De volgende dag was dat kruikje opeens weer vol. De priesters begrepen er niets van. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka gehandhaafd als lichtfeest en voor het behoud van de eigen, Joodse identiteit.
Ter herinnering aan deze geschiedenis heeft men de gewoonte om een "chanoekia", een achtarmige kandelaar in plaats van de zevenarmige menora, aan te steken met de kaars in de negende arm, de sjamasj (sjammes=jiddisch). De boodschap die de lichtjes uitstralen is de triomf van vrijheid over tirannie, goed over kwaad, recht over macht en licht over duisternis. Veel joodse mensen steken thuis deze acht dagen elke avond de menora aan. Elke dag wordt er met behulp van een bedienende kaars een extra lichtje ontstoken. Kinderen spelen deze dagen met een speciaal tolletje (dreidel) en krijgen cadeautjes. Men eet gerechten die in olie gebakken zijn, bijvoorbeeld soefganiot, een soort oliebol gevuld met jam of pudding.
Wereldwijd staan er op prominente en bekende plaatsen openbare chanoekia's.