Op dinsdag 29 november 2016 hield Bart Wallet over het onderwerp 'Het Anti-Semitisme' in 'Eeltsje's Hiem', Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ in Leeuwarden-West om 19.30 uur. Wallet behandelde uitvoerig de geschiedenis vanaf de 20-e eeuw en de veranderende  positie van de joden door de jaren heen en de huidige situatie in sterk veranderende wereld. Er ontstond nog een levendige discussie of er nu soms sprake was van nieuw-anti-semitisme. Er is geen sprake van een nieuw antisemitisme in Europa. Wel biedt doorbreking van het ultieme taboe aan bepaalde groepen een nieuwe manier om zich te profileren. Ook kwam de invloed van de social media en de main stram media aan de orde. 

Spreker Bart Wallet is historicus aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en op de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de Joodse geschiedenis, in het bijzonder van de vroegmoderne en het moderne Nederlandse Jodendom. Voor verdere informatie zie: http://www.bartwallet.nl/curriculum-vitae/
Verder is hij te volgen op Twitter: https://twitter.com/BartWallet en op Facebook: https://nl-nl.facebook.com/bart.wallet

Verder heeft hij een Joodse Canon samengesteld met Tirtsah Levie Bernfeld. Bart Wallet is volgens 'The Times of Israel‘ een van de leidende experts op het gebied van de Nederlands-Joodse gemeenschap. En het Nieuw Israëlietisch Weekblad noemt hem een ‘wandelende encyclopedie van de Nederlands-joodse geschiedenis’. Zie verder: http://eczp.blogspot.nl/2015/03/vu-historicus-bart-wallet-maakt-joodse.html