De rol van Josephus Flavius in de Romeinse tijd

Op dinsdagavond 21-02-2023 om 19.30 u houdt Dr. J.E. Glas een lezing over de rol van de beroemde joodse historicus Josephus Flavius in Israël tijdens de Romeinse tijd.
Eelco Glas is gepromoveerd op een proefschrift over Flavius Josephus’. Sinds februari is Eelco als onderzoeker werkzaam aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap alsmede als docent (Oude) Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij bezig met het verkennen van een nieuw onderzoeksproject met als voorlopige titel Philo: Een Joodse migrant tussen Alexandrië en Rome. Eelco Glas promoveerde op zijn proefschrift over Flavius Josephus’ Bellum Judaicum  in de aanwezigheid van zijn promotores prof. dr. Steve Mason, hoogleraar Ancient Mediterranean Religions and Cultures (o.a. Onderzoek Dode Zee rollen), en prof. dr. Lautaro Roig Lanzillotta, hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG.

In deze lezing komen o..a. de volgende zaken aan de orde:

Flavius Josephus' historisch werk over de Joodse opstand tegen Rome van 66-70 n.C. 

Literaire beschouwing van Josephus' autobiografische pagages in zijn Bellum Judaicum 

Een van de meest gelezen maar minst begrepen auteurs uit de oudheid 

Vooroordelen over deze Joodse historicus

Nieuw licht op historicus Flavius Josephus

Ook populair-wetenschappelijke reflectie voor een breder publiek

CV en promotieceremonie