“De vergroening van Israël vanuit het verleden tot op heden”.


Op dinsdagavond 17-01-2023 om 19.30 u houdt directeur Vivian Rinat van het JNF een lezing over het onderwerp “De vergroening van Israël vanuit het verleden tot op heden”.

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving. Aan de hand van hun 4 pijlers werken zij aan het groen en leefbaar maken én houden van Israël:

- natuur en bebossing

- watermanagement

- landbouw

- welzijn


Ondanks wat in de afgelopen 120 jaar door JNF is bereikt, is er nog heel veel te doen. Nog steeds bestaat 60% van Israël uit woestijn. En als we niets doen, rukt de woestijn verder op. Bomen brengen leven in de woestijn en dankzij vrijwillige giften worden er veel bomen geplant en worden dikwijls personen vereerd met een certificaat voor een persoonlijk te planten boom in Israël. Dit doen we met uw bijdrage. De afgelopen jaren heeft het JNF veel projecten gesteund: we brachten water in de woestijn, legden bos aan, bouwden modelboerderijen en steunden onderzoek naar duurzame landbouw. Het JNF steunt zoals eerder opgemerkt projecten op het gebied van bebossing, waterprojecten, land- en tuinbouw, onderzoek en ook het welzijn van de mensen in de regio die wij ondersteunen.

Lees  alvast  de  nodige inormatie en interessante artikelen op de JNFwebsite om  alvast een eerste indruk te krijgen: https://www.jnf.nl

Maar Viian Rinat zal ons zeker nog veel meer interessante en omvangrijke activiteiten van het JNF weten te vertellen en zal ons meenemen in haar verhaal...