KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen

Drs. Jaron Beekes houdt een lezing over het onderwerp KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen op dinsdagavond 15 februari 2022 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur vanaf nu in Zalencentrum "de Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden. Er is voldoende vrij parkeren mogelijk op eigen terrein van de locatie en rondom het gebouw. De locatie is ook bereikbaar via buslijn 8 met een halte op ± 200 m. afstand.Jaron Beekes is eindredacteur van "Museumtijdschrift" en was eerder werkzaam als eindredacteur bij het NIW, educatief medewerker bij musea en freelance journalist, schrijver en illustrator van twee graphic novels uitgegeven door De Bezige Bij. Daarnaast heeft hij ervaring als freelance illustrator, cartoonist en tekstschrijver. Van zijn hand verscheen in 2020 "Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken".
En eerder de graphic novels “De lens van Spinoza” en “Epstein” het brein achter The Beatles

Korte inhoud van de lezing:
Bestaat er wel zoiets als Joodse kunst?
Joodse identiteit in de beeldende kunst is altijd een gecompliceerd onderwerp geweest.
Joden zijn immers het volk van het Boek.
Afbeeldingen zouden weleens tot afgoderij kunnen leiden en zijn daarom per definitie verdacht.

Menig synagoge doet daarom sober aan en tot ver in de negentiende eeuw waren Joden nauwelijks vertegenwoordigd in de kunst.
Toch is er een rijke traditie van Joodse kunstenaars.
Wat bindt schilders als Marc Chagall, Mark Rothko en Isaac Israels?
En hoe zit dat nou met het tweede onderdeel van de Tien Geboden: ‘Gij zult geen beelden maken?’