De plaats van de Halacha (het Joodse recht) in de Staat Israël

Op maandagavond 14 december sprak Dr. Bart Wallet over bovenstaand onderwerp in Swettehiem. Het karakter van de Staat Israël wekt vaak verwarring op en het antwoord op deze vraag is niet simpelweg het een of het ander. Is Israël nu een seculiere westerse of juist een religieuze Staat in het Midden-Oosten? Met deze vraag zitten we direct in het hart van het felle debat om de identiteit  van Israël.

In deze lezing gaan we na wat de rol van de religie is in de Israëlische samenleving door ons te concentreren op de plek van de Halacha,het Joods-religieuze recht. Het zal een onverwacht inkijkje geven in de dynamiek van de Staat Israël en hoe de Joodse identiteit van deze Staat wordt vormgegeven. Via de onverwachte invalshoek van het debat over de Halacha opent zich een verrassend panorama op de spanningen en uitdagingen van de Staat Israël anno 2020.


Bart Wallet is historicus aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en op de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de Joodse geschiedenis, in het bijzonder van de vroegmoderne en het moderne Nederlandse Jodendom.

Voor verdere informatie zie: http://www.bartwallet.nl/curriculum-vitae/
Verder is hij te volgen op Twitter: https://twitter.com/BartWallet en op Facebook: https://nl-nl.facebook.com/bart.wallet
Verder heeft hij een Joodse Canon samengesteld met Tirtsah Levie Bernfeld. Bart Wallet is volgens 'The Times of Israel‘ een van de leidende experts op het gebied van de Nederlands-Joodse gemeenschap. En het Nieuw Israëlietisch Weekblad noemt hem een ‘wandelende encyclopedie van de Nederlands-joodse geschiedenis’. Zie verder: http://eczp.blogspot.nl/2015/03/vu-historicus-bart-wallet-maakt-joodse.html