Het raadsel van Femma
Prooi van een mensenredder

Schrijfster: Els van Diggele

Dit is het verhaal van een groot onrecht. Een doodgewoon meisje uit de Amsterdamse Oosterparkbuurt belandt in Auschwitz omdat een overijverige Duitse ambtenaar dat nu eenmaal wil.

Die ambtenaar, beheerder van de naar hem genoemde Calmeyerlijst (met daarop de namen van mensen die niet op transport hoeven), ontloopt na de oorlog zijn straf en ontvangt zelfs een onderscheiding van Yad Vashem, de Israëlische instelling die mensen eert die Joden hebben gered.

En anno 2020 zijn er in Duitsland grootse plannen om een anti-oorlogsmuseum op te richten waaraan zijn naam verbonden is.

Hoe dit kon, en wat voor gevolgen het heeft gehad voor het meisje en haar familie, beschrijft Els van Diggele in HET RAADSEL VAN FEMMA...
Het is een aangrijpend verhaal over volgzaamheid en angst, en over de behoefte om de mythe van ‘de goede nazi’ als feit te presenteren.

Max Pam schrijft in HP/De Tijd: "Ik bewonder Els om haar moed."

Overlevende Femma Fleijsman: "Een held ben je niet als je duizenden aan hun lot overlaat"...
Een film en een boek vertellen over het half-Joodse meisje Femma dat door de bejubelde 'mensenredder' Hans Calmeyer naar Auschwitz gestuurd werd. Vijfenzeventig jaar lang kon Femma Fleijsman er zelf niet over praten. Femma Fleijsman is nu 92 jaar. Dat ze haar kleinkinderen kan vertellen over haar deporatie is vanwege haar hoge leeftijd een klein wonder.https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/af-en-toe-moest-hans-calmeyer-een-jood-opofferen-a3998019?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp

Voor de aanschaf van het boek zie website van Singel Uitgeverijen:

https://www.libris.nl/singeluitgeverijen/zoek/?t=Het+raadsel+van+Femma&a=Els+van+Diggele