De reflectie van Israël’s etnische en religieuze verschillen op de politieke verhoudingen

Drs. Ronny M. Naftaniël, oud-directeur CIDI, houdt op dinsdagavond 18 februari 2020 een lezing over het onderwerp “De reflectie van Israël’s etnische en religieuze verschillen op de politieke verhoudingen”.

LEVENSLOOP
Naftaniel doorliep de hbs-b aan het Amsterdams Lyceum waar hij in 1968 eindexamen deed. Hierna volgde hij de studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, waarin hij in 1976 cum laude afstudeerde. Van 1972-1974 was hij docent statistiek aan de Christelijk Sociale Academie in Amsterdam, CICSA. Van 1976-1978 was hij directeur van de Handelsvereniging v/h B. Stuiver.
In november 1973 was Naftaniel een van de initiatiefnemers van de Werkgroep Israël, die pleitte voor een onafhankelijke Palestijnse staat, naast een erkend Israël. Later werd hij voorzitter. In 1976 werd hij hoofdmedewerker van het CIDI waarvan hij in 1980 directeur werd. Daarnaast was hij in 1978 correspondent voor het ANP.
In 1993 werd Naftaniel uitvoerend vicevoorzitter van het Europees Joods Informatiecentrum, CEJI in Brussel. Hij is penningmeester van het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties van Nederland. Als zodanig was hij een van de hoofdonderhandelaars met de regering en het bedrijfsleven over resitutie van Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. In het totaal werd na lange onderhandelingen bijna 400 miljoen euro teruggegeven.

Sinds 2003 is Naftaniel voorzitter van het Joods Humanitair Fonds. Op 18 maart 2013 trad Naftaniel terug als directeur van het CIDI. Tot zijn pensionering in november 2013 bleef hij als adviseur aan de organisatie verbonden.

WERKEN
Naftaniel heeft een aantal boeken en brochures op zijn naam staan, waaronder:
- De Arabische boykot en Nederland
- (nl) Naftaniel, Ronny; Simon Schoon, De zaak Goeree. Kok, Kampen (1986), 128 p.. ISBN 90-242-4608-3.
- (nl) Naftaniel, Ronald Maurice, Dossier Iran : profiel van een terroristisch bewind. Centrum Informatie en Documentatie Israël, Den Haag (1996), 18 p..

ONDERSCHEIDING
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (27 april 2001)