Van droefheid naar vreugde: familie Adler 1933-1949

Klaas de Jong, uitgever en eindredacteur van de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse boek "Van droefheid naar vreugde: familie Adler 1933-1949", vertelt hij over de geschiedenis van de Adlers van 1933 tot 1949 op dinsdagavond 21 januari 2020 om 19.30 uur in de grote zaal van Swettehiem.
De Jong is auteur en tevens uitgever van uitgeverij toetssteen-boeken.nl  Hij is o.a. schrijver van "De struikelstenen van Heidelberg", "Kristallnacht en Westerbork" en dergelijke en publiceert in diverse tijdschriften.
Nadat Hitler in 1933 aan de macht kwam vluchtte Ja’akov Adler uit zijn geboorteplaats Neurenberg naar Straatsburg. Na een kort verblijf in deze stad en in Parijs vestigde hij zich in Amsterdam. Daar maakte hij zijn studie af en werd arts in het Joodse ziekenhuis. Hij trouwde met de in Steenwijk geboren verpleegster Beckel (Betsy de Leeuw, 1913-2012). Begin 1943 doken ze met zijn ouders onder. In de onderduik kregen ze in Meppel hun eerste dochter. Ja’akovs vader werd bij een razzia op de Wetering gepakt. Op 22 januari 1945 executeerden de nazis 20 mensen uit wraak voor een verzetsdaad. Een van die 20 was David Adler, een Hongaarse Jood.
Zijn zoon Ja’akov schreef in zijn biografie Van droefheid naar vreugde hoe zijn vader daar terecht kwam en waarom hij na een bezoek aan het grafmonument in Dokkum een herbegrafenis regelde via Hartog Beem van de Joodse gemeente in Leeuwarden.

In 1949 vertrok Ja’akov met vrouw en drie dochters naar Israël. In 1991 schreef hij in het Hebreeuws zijn herinneringen aan de periode 1933-1949 op. Een Nederlandse vertaling verscheen in mei 2019 bij Toetssteen.
Adler schetst zijn verhaal steeds tegen de grote gebeurtenissen, zoals de Februaristaking en Dolle Dinsdag en daarmee is het een uniek geschiedenisboek geworden. Adlers beschrijving van de situatie na mei 1945 biedt ook een bijzondere inkijk in de gevoelens van de overlevers van de Holocaust. Ja’akov emigreerde met vrouw en drie dochters in 1949 naar Israël.
Het boek wordt deze avond op de boekentafel ter verkoop aangeboden.