Archeoloog: Joodse Tempel stond wèl op de Tempelberg

Overgenomen uit IsraelToday.nl 12-12-2019
De Tempelberg, het 36 hectare grote plateau, is het meest betwiste stukje grond ter wereld, dat verhitte discussies oproept. Stond hier de Tempel, of in de Stad van David? De archeoloog Eli Shukron verzekert Israel Today: ‘De Joodse tempel was op de Tempelberg, niet in de Stad van David!’.
Veel christenen en Joden geloven dat volgens de geschriften een Joodse tempel zal worden hersteld op de bergtop, die in 636 na Christus werd veroverd door de moslims. Deze berg speelt een centrale rol in de drie monotheïstische religies, en is ook politiek van grote betekenis.
Zoals gebeurt in sommige christelijke kringen (met name als het over Israël gaat), was de theorie gebaseerd op onvolledige informatie en valse veronderstellingen die veel verwarring veroorzaakten. Sommige christenen worden erg enthousiast over het idee, dat de Joden de tempel ooit in de Stad van David bouwden, in de hoop de dag van de terugkeer van de Messias te bespoedigen.

Maar nepnieuws en complottheorieën zullen de ware Koning van Israël of zijn koninkrijk niet bespoedigen.
Hier bij Israel Today hebben we op 6 december jl. een opinie-artikel gepubliceerd, waarin deze theorieën worden beschreven. Het was de bedoeling om onze lezers de gelegenheid te geven zelf te hun mening te vormen.We hebben vervolgens met de in het artikel genoemde archeoloog Eli Shukron gesproken om deze theorie tegen het licht te houden. Wat we ontdekten was een web van hyperbolen, onnauwkeurigheden en veronderstellingen, gepromoot door een paar bekende evangelische christenen.
De bekende archeoloog Eli Shukron van de Israel Antiquities Authority, begon zijn werk in de Stad van David meer dan vijftien jaar geleden. Hij is een van de toonaangevende experts op het gebied van de archeologie van Jeruzalem met uitgebreide ervaring in de eerste en tweede tempelperiode.
Tijdens zijn opgravingen in de Stad van David ontdekte Shukron een muur, waarvan hij zei dat hij ‘tot een tempel had kunnen behoren’ in het gebied. Hij heeft ook een klokvormige gouden granaatappel opgegraven, zoals het soort dat langs de onderrand van de gewaden van de tempelpriesters werd gedragen.In 2014 kwam een groep evangelische christenen naar de archeologische vindplaats, die bekend staat als de Stad van David, gelegen buiten de muren van de Oude Stad van Jeruzalem. Eli Shukron gaf uitleg bij de rondleiding en liet een oude muur en het gouden belletje zien, dat ooit aan de zoom van het priesterkleed heeft gehangen. Een van de reisleiders, Frank Turek, vroeg Shukron of deze muur een bewijs kon zijn, dat Salomo’s tempel zich niet op de Tempelberg bevond, maar in de Stad van David. Shukron antwoordde: ‘Die muur was zeker onderdeel van een tempel uit de eerste tempel­periode (circa 970-586 v.Chr.), Maar de tempel van Salomo stond op de Tempelberg.’
Niet tevreden met zijn antwoord, ging Turek, samen met zijn mede-reisleider, de evangelische voorganger Bob Cornuke, verder met het verspreiden van het idee dat de Tempel heel goed in de Stad van David had kunnen staan. Cornuke schreef in 2014 zelfs een boek met de titel ‘Tempel’, waarin wordt beschreven hoe Salomo’s tempel hoogstwaarschijnlijk niet op de Tempelberg maar in de Stad van David lag. Cornuke gebruikte vervolgens de woorden van Shukron, om te suggereren dat ook hij deze theorie ondersteunt.
Israel Today heeft archeoloog Shukron gevraagd wat hij van deze christelijke theorie vindt. Hij reageerde resoluut met de woorden: ‘Er is geen enkel bewijs dat de tempel zich in de Stad van David bevond. De tempel die bekendstaat als Salomo's tempel was absoluut op de Tempelberg. Daarover bestaat geen twijfel!’
We vroegen Shukron, hoe het mogelijk was dat de groep christenen die hem tijdens hun rondreis ontmoette, hem zo verkeerd hadden begrepen, en waarom ze het idee van de Joodse tempel in de Stad van David nu overal rondbazuinen. ‘Ik weet het niet’, zei Shukron, ‘maar het is verkeerd. Deze reisleiders schreven zelfs een boek waarin zij beweren dat ik het idee ondersteunde, of ervoor openstond. Inmiddels doet deze theorie al een tijdje de ronde. Maar laat me duidelijk zijn: De oorspronkelijke Joodse tempel was op de Tempelberg bovenop de berg Moria. Daar twijfel ik geen moment aan.’
Voor ons als redactie van Israel Today was het de aanleiding om uit te zoeken waarom deze afwijkende theorie over de locatie van de oude Joodse tempel zo hardnekkig de ronde doet. Temeer daar het een belangrijk deel uitmaakt van de Bijbelse geschiedenis.
We ontdekten dat Bob Cornuke, die de reis samen met Turek had georganiseerd, inderdaad een boek schreef met als titel ‘Temple’, en dat hierin de tempel wordt gesitueerd in de Stad van David. Samen met Frank Turek speculeerde hij op basis van zogenaamde uitspraken van Eli Shukron, gepresenteerd als ‘de nieuwe, spectaculaire ontdekking’, dat de tempel niet op de Tempelberg zou hebben gestaan, maar in de Stad van David.
Hier zijn enkele citaten uit een artikel van Frank Turek: ‘Toen ik hem (Shukron) vroeg welk archeologisch bewijs er is voor de Tempelberg als de plaats van Salomo’s tempel, kon hij dat bewijs niet leveren’, schrijft Turek.
Maar hoe kun je een theorie baseren op het feit dat de archeoloog een antwoord schuldig blijft? Er is immers een overweldigende hoeveelheid archeologisch bewijs van de locatie van de eerste en de tweede tempel op de berg Moria!? Zoals bijvoorbeeld de Kotel, de Westelijke Muur die deel uitmaakte van de tempel­pleinen. Bovendien kun je geen theorie baseren op één bezoek en één rondleiding van een toparcheoloog, zeker niet als je zelf een onervaren christelijke toerist bent.

Frank Turek schrijft verder in zijn artikel: ‘Misschien is het gebrek aan bewijs van de Tempelberg als de plaats van de tempel te wijten aan de politieke spanningen die verder archeologisch onderzoek belemmert.’ Opnieuw gebruikt Turek ‘gebrek aan bewijs’ als fundament onder zijn theorie. Maar suggereren dat ‘politieke spanningen’ de waarheid onderhouden, is geen basis om een theorie op te baseren.
Turek vervolgt: ‘Dus waarom suggereert Shukron niet, dat de Stad van David de plaats van de tempel is?’ Daarmee trekt hij de integriteit van een van de grootste archeologen van Israël in twijfel. Turek eindigt zijn artikel met: ‘Shukron zou meer bewijsmateriaal en meningen van zijn collega’s moeten betrekken bij zijn onderzoek. Dan zal hij misschien openlijk zo’n afwijkende theorie durven onderschrijven. Maar de Tempelberg als plaats van Salomo’s tempel is zo diep geworteld in de traditie, de politiek en de Joodse identiteit, dat dit een figuurlijke aardverschuiving zou veroorzaken. De Westelijke Muur is de heiligste Joodse plaats voor gebed - elke historische verandering zou op grote weerstand stuiten. Maar Shukron staat wel open voor de mogelijkheid’, concludeert Turek uiterst speculatief.
Hoe durven evangelische christenen als Turek en Cornuke, zonder ervaring of archeologische opleiding, te suggereren dat een hoog opgeleide Joodse archeoloog met onberispelijke geloofsbrieven voor hun karretje te spannen?’
Toen wij de heer Shukron hierover vragen stelden, aarzelde hij geen moment om te zeggen dat hij ‘niet weet hoe deze dingen zo uit de hand zijn gelopen'. ‘Hoe dan ook, de Tempelberg is de plek waar de tempel stond’, herhaalde hij nadrukkelijk.
 De evangelische reisleiders vroegen Shukron destijds: ‘Als het niet de tempel van Salomo is, wiens tempel heeft u dan ontdekt hier in de Stad van David?’ Hij gaf aan het niet te weten. Maar dat antwoord was onbevredigend voor de op sensatie beluste toeristen. Dus vroegen ze vervolgens: ‘Is het mogelijk dat deze tempelmuur in de Stad van David de ontdekking van de eeuw is, die een Derde Wereldoorlog kan voorkomen?’
Het is duidelijk dat deze christelijke 'ontdekkingsreizigers' meer geïnteresseerd zijn in sensationele verhalen, dan te leren van de gewone feiten ter plaatse. Dit is jammer, want het leidt er niet alleen toe dat christenen aan de haal gaan met ongegronde theorieën, maar erger nog, dat ze het christendom en Jezus in de ogen van professionele Joodse wetenschappers tot een lachtertje maken.