Yom Kippur - kol nidrei (alle geloften)

Kol Nidre hier vertolkt door Naftali Herstik en koor...(een oudere opname in de synagoge van Enschede)

Yom Kippur, Dag van Verzoening, de tiende dag - tishrei 10 - vanaf Rosh Ha'shanah op tishrei 1 van het nieuwe joodse jaar 5780. Dit jaar is Yom Kippur op 8 oktober 2019vanaf zonsondergang tot en met 9 oktober zonsondergang - en is de heiligste en plechtigste dag van het Joodse jaar en daarmee worden de tien dagen van overdenking en berouw afgesloten. Op Yom Kippur - zo leert men - maakt God de definitieve beslissing over wat het volgende jaar voor ieder zal zijn. Het Boek van het Leven is gesloten en verzegeld en degenen die zich oprecht hebben bekeerd van hun zonden krijgen een gelukkig nieuwjaar.

Yom Kippur is op verschillende manieren door joden gemarkeerd, waaronder: Ze onthouden zich van eten of drinken voor 25 uur, gebruiken dan geen parfums, wassen zich niet, dragen geen lederen schoenen. Het belangrijkste deel van Yom Kippur is de tijd die in de synagoge wordt besteed. Zelfs niet-religieuze Joden, wonen op Yom Kippur in de synagoge de enige dag van het jaar de vijf diensten bij.
Aan het einde van de dienst wordt de shofar geblazen.
Zo wordt ook het kol nidrei ( כל נדרי = alle geloften) driemaal opgezegd. In dit gebed verzoekt men om de nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het afgelopen jaar op zich genomen heeft. Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften jegens God en jegens zichzelf, niet jegens anderen.

Hieronder een vertolking van Kol Nidrei van Max Bruch door de beroemde cellist van Mischa Maisky en het hr-sinfonie orchester o.l.v. Paavo Järvi:

Chazan Aryeh Leib Hurwitz presenteert meesterlijk de klassieke cantor vertolking van Kol Nidrei, het openingsgebed van Yom Kippoer.
https://www.chabad.org/multimedia/music_cdo/aid/2695785/jewish/Kol-Nidrei.htm