Dodenherdenking Joods Monument - basisscholen Oldenije en Kinderkoepel - 18-04-2019 om 10.30 uur...


Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer de herdenking gehouden bij het Joods Monumen op donderdag 18 april om 10.30 uur.
Door beide basisscholen Oldenije en Kinderkoepel (Beatrixschool) is het monument gedadopteerd en namens beide scholen legden twee leerlingen en burgemeester Ferd Crone een krans bij het Joods Monument, waarna er een twee minuten plechtige stilte volgde voor al de omgebrachte Leeuwarder Joden in de Tweede Wereldoorlog.
Hierna wordt de plechtigheid voortgezet in de Waalse Kerk en verzorgen de leerlingen voordrachten en muzikale bijdragen. Oud verzetsman dhr. Fokkema zal dan het woord richten tot de jonge scholieren en de andere aanwezigen.
Zeer indrukwekkend was de bijdrage van een groep leerlingen, die de namen noemden van een flink aantal vermoorde Joden uit Leeuwarden met hun leeftijd en het concentratiekamp refererend aan de  nog vele andere omgebrachte Joden uit onze stad in de Tweede Wereldoorlog...

(Afbeelding vorige herdenking)