Een terugblik op hoe het beeld van Israël in de Nederlandse samenleving sinds 1948 zich steeds heeft gewijzigd...

Op dinsdag 11 december 2018 houdt dr. Bart Wallet bij ons een lezing in de grote zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei 290 (achteringang aan het eind van hun eigen parkeerterrein), 8915 DZ in Leeuwarden-West (recht tegenover het bekende gebouw Eeltsje’s Hiem) om 19.30 uur.

Het onderwerp van de lezing is: Een terugblik op hoe het beeld van Israël in de Nederlandse samenleving sinds 1948 zich steeds heeft gewijzigd...

Bart Wallet laat zijn licht schijnen over de veranderde beeldvorming door de vele ontwikkelingen die door de tijd hebben plaats gevonden sinds de stichting van de Joodse Staat Israël sinds 1948.

Het onderwerp is buitengewoon actueel geworden in deze dagen...

Bart Wallet is historicus aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en op de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de Joodse geschiedenis, in het bijzonder van de vroegmoderne en het moderne Nederlandse Jodendom.
Verslag downloaden: hier

Voor verdere informatie zie: http://www.bartwallet.nl/curriculum-vitae/
Verder is hij te volgen op Twitter: https://twitter.com/BartWallet en op Facebook: https://nl-nl.facebook.com/bart.wallet
Verder heeft hij een Joodse Canon samengesteld met Tirtsah Levie Bernfeld. Bart Wallet is volgens 'The Times of Israel‘ een van de leidende experts op het gebied van de Nederlands-Joodse gemeenschap. En het Nieuw Israëlietisch Weekblad noemt hem een ‘wandelende encyclopedie van de Nederlands-joodse geschiedenis’. Zie verder: http://eczp.blogspot.nl/2015/03/vu-historicus-bart-wallet-maakt-joodse.html

De WIZO verzorgt deze avond voor ons weer een Israël producten tafel.