De Gruwelijke Amerikaanse Oorsprong van de Nazi-Eugenetica...

Edwin Black, 2003

De Joodse auteur en onderzoeksjournalist Edwin Black (zoon van Poolse overlevenden) is de auteur van
"IBM and the Holocaust" en 
"War Against the Weak: Eugenics and America's Campaign to Create a Master Race",
waarvan het volgende artikel een beknopt verslag is.

Hitler en zijn handlangers hebben een heel continent tot slachtoffer gemaakt en miljoenen uitgeroeid in zijn
zoektocht naar een zogenaamd 'Super Ras'.

Maar het concept van een blanke, blondharige, blauwogige Noords Superras kwam niet van Hitler. Het idee
werd gecreëerd in de Verenigde Staten en gecultiveerd in Californië, decennia voordat Hitler aan de macht
kwam. Californische eugenetici speelden een belangrijke, hoewel weinig bekende rol in de campagne van de
Amerikaanse eugenetica-beweging voor etnische zuivering.

Eugenetica was de racistische pseudowetenschap die vastbesloten was om alle mensen die als "ongeschikt"
werden beschouwd weg te vagen, en alleen degenen te behouden die zich conformeerden aan een Noords
stereotype. Elementen van de filosofie werden verankerd als nationaal beleid door gedwongen sterilisatie- en
segregatiewetten, evenals huwelijksbeperkingen, die in zevenentwintig staten werden uitgevaardigd. In 1909
werd Californië de derde staat die dergelijke wetten aannam.

The shocking falsehood in Obama's new book "Promised Land"...

Former Knesset Member Dov Lipman discusses the gross omissions and distortions in Barack Obama's chapter on Israel and the history of Israeli-Palestinian conflict in his new book "Promised Land.” It's a shocking revisionist book that neglects and revisions and omits the important facts and is deliberately misleading his readers. It's a complete falsehood with an abundance of anti-Israel and anti-zionistic narratives... Follow this interview with Dov Lipman who breaks down this book...

Lees ook de zeer scherpe analyses en weerleggingen van Dov Lipman op het gevaarlijk revisionistisch boek van Obama 'Promised Land':
https://www.jns.org/opinion/obamas-revisionist-promised-land/

De plaats van de Halacha (het Joodse recht) in de Staat Israël

Op maandagavond 14 december sprak Dr. Bart Wallet over bovenstaand onderwerp in Swettehiem. Het karakter van de Staat Israël wekt vaak verwarring op en het antwoord op deze vraag is niet simpelweg het een of het ander. Is Israël nu een seculiere westerse of juist een religieuze Staat in het Midden-Oosten? Met deze vraag zitten we direct in het hart van het felle debat om de identiteit  van Israël.

In deze lezing gaan we na wat de rol van de religie is in de Israëlische samenleving door ons te concentreren op de plek van de Halacha,het Joods-religieuze recht. Het zal een onverwacht inkijkje geven in de dynamiek van de Staat Israël en hoe de Joodse identiteit van deze Staat wordt vormgegeven. Via de onverwachte invalshoek van het debat over de Halacha opent zich een verrassend panorama op de spanningen en uitdagingen van de Staat Israël anno 2020.


Bart Wallet is historicus aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en op de afdeling Hebreeuwse en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de Joodse geschiedenis, in het bijzonder van de vroegmoderne en het moderne Nederlandse Jodendom.

De Misleidingsindustrie van de media

Op dinsdag 20 oktober 2020 om 19.30 uur nodigen wij u uit voor onze volgende lezing. Locatie 'Swettehiem', Pieter Sipmawei 290, 8915 DZ in Leeuwarden-West (ingang weer als de vorige keer  aan de achterzijde).  “Onze” ruimte is geheel opnieuw en Coronaproof ingericht. Het parkeren is even als voorheen aan de voorzijde, maar er is voor ons een aparte en directe ingang geregeld aan de achterzijde, zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond met looproute.
Het onderwerp van de lezing is: “De Misleidingsindustrie van de media”  en hoe de Nederlandse media ons dagelijks beetneemt. Deze lezing wordt gehouden door Els van Diggele. 
Korte inhoud van de lezing:
Historica en journaliste Els van Diggele heeft zich onder andere plaatselijk intens verdiept in de werkelijke leef- en woonsituaties in Israël, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Op 6 november 2018 was zij eerder onze gastspreker en onthulde naar aanleiding van haar boek “Wij haten elkaar meer dan de Joden” de onderling aanwezige conflicten en de broederstrijd onder de Palestijnen. Deze keer neemt ze ons mee in de wereld van de berichtgeving in de media.