“Leven en werken van Marc Chagall”


Op dinsdagavond 15-11-2022 om 19.30 u houdt Dr. Jan Henk Hamoen een lezing over het onderwerp “Leven en werken van Marc Chagall”.

De beroemde Joodse kunstenaar Marc Chagall werd in 1887 in Vitebsk (Wit-Rusland) geboren en stierf in 1985 in Zuid-Frankrijk, in het kleine dorpje Saint Paul de Vence. In dat lange leven schilderde hij, maakte vele litho’s en ontwierp prachtige ramen voor kerken en openbare gebouwen over de hele wereld. In veel van zijn werk komen religieuze thema’s aan de orde, waarbij hij zijn Joodse wortels vaak een plaats gaf, maar ook aan christelijke symbolen niet voorbij ging. In het prachtige museum ‘Message Biblique’ in Nice hangt een serie schilderijen, die Bijbelse verhalen als achtergrond hebben. Daarin spelen Genesis, Abraham en Mozes een centrale rol.

Maar kijken naar zijn werk met als achtergrond Bijbelse verhalen gezien door de ogen van de kunstenaar Marc Chagall is niet alleen van mooie plaatjes genieten. Chagall zet ons ook aan om opnieuw na te denken over bekende verhalen uit de Bijbel.

Het ontstaan van de Staat Israël na de Ottomaanse tijd”

Hans Renner is emeritus hoogleraar aan de RUG.

‘Op 18 oktober 2022 om 19.30u is er een lezing door prof. Hans Remmer over "Het ontstaan van de Staat Israel na de Ottomaanse tijd" .

Die dag van de communistische regering in Tsjechië herinner ik me als de dag van gisteren. Ik was op dat moment visiting professor in de VS. Ik kwam thuis van college en ons zoontje wachtte mij bij de deur op en zei: ‘Papa, de communistische regering in Tsjechië is gevallen.’ Toen wist ik dat ik na bijna een kwarteeuw terug naar Praag kon en mijn familie kon zien.’
Van wie heeft u het meest geleerd?
‘Van twee mensen. In Tsjechoslowakije van mijn leraar geschiedenis op de middelbare school. Onze communistische leerboeken stonden vol onzin en ideologie. Hij zei daarover: ‘Lees dat maar thuis, jongens en meisjes.’ Hij hield zijn rug recht en heeft zich nooit verlaagd tot het doceren van die leugenachtige geschiedenis.
‘In Nederland heb ik het meest geleerd van mijn echtgenote Justa.

Zij heeft mijn Nederlands geduldig gecorrigeerd. Er is geen enkele brief of e-mail die zij niet onder ogen krijgt. Datzelfde geldt voor mijn wetenschappelijke artikelen en boeken. Zij is mijn corrigerende factor, reeds 48 jaar lang. En niet alleen op het gebied van het Nederlands.’

Het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël

De Israëlische journaliste Joanne Nihom houdt een lezing over het onderwerp “Het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël” op dinsdagavond 15 maart 2022 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur in Zalencentrum "De Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden.
Joanne Nihom is journaliste en woont in Israël. Zij is als Joodse vrouw een van de correspondenten in Israël voor 'Christenen voor Israël' en schrijft al jaren voor de krant 'Israël Aktueel' van 'Christenen voor Israël' (CvI) en op de website van CvI over bijzondere mensen in Israël.
Gedurende haar werk kreeg ze het verlangen om een boek te schrijven over de vele moedige vredesinitiatieven die ze in Israël bezocht. Dit boek, Over Grenzen, verscheen recent in de boekhandel.
Te midden van het Israëlisch-Arabische conflict richt zij haar aandacht op hoopvolle verhalen in haar boek "Over Grenzen".  Hierin beschrijft ze hoe mensen ondanks culturele, godsdienstige en soms zelfs vijandige tegenstellingen toenadering tot elkaar zoeken en vinden.
Het zijn bijzondere en ingrijpende verhalen die tonen dat samen leven mogelijk is. Tijdens de lezing zal Joanne hier uitgebreid op ingaan, met voor u de mogelijkheid om vragen te stellen. Het boek is te koop in de zaal en Joanne zal uw boek graag signeren.

KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen

Drs. Jaron Beekes houdt een lezing over het onderwerp KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen op dinsdagavond 15 februari 2022 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur vanaf nu in Zalencentrum "de Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden. Er is voldoende vrij parkeren mogelijk op eigen terrein van de locatie en rondom het gebouw. De locatie is ook bereikbaar via buslijn 8 met een halte op ± 200 m. afstand.Jaron Beekes is eindredacteur van "Museumtijdschrift" en was eerder werkzaam als eindredacteur bij het NIW, educatief medewerker bij musea en freelance journalist, schrijver en illustrator van twee graphic novels uitgegeven door De Bezige Bij. Daarnaast heeft hij ervaring als freelance illustrator, cartoonist en tekstschrijver. Van zijn hand verscheen in 2020 "Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken".
En eerder de graphic novels “De lens van Spinoza” en “Epstein” het brein achter The Beatles

Korte inhoud van de lezing:
Bestaat er wel zoiets als Joodse kunst?
Joodse identiteit in de beeldende kunst is altijd een gecompliceerd onderwerp geweest.
Joden zijn immers het volk van het Boek.
Afbeeldingen zouden weleens tot afgoderij kunnen leiden en zijn daarom per definitie verdacht.