Hoe de begrafenis van de gedode journaliste Shireen Abu Akleh met geweld werd gekaapt door Palestijnse extremisten...


De dood van journaliste Shireen Abu Akleh, de journaliste van Al Jazeera, houdt de gemoederen flink bezig. Het blijkt dat de achtergronden en feiten van haar dood en begrafenis anders liggen dan de (internationale) media laten zien. Vorige week woensdag -13-05-2022- kwam een Al Jazeera journaliste Shireen Abu Akleh om het leven tijdens een actie van het Israëlische leger (IDF) in de stad Jenin in Noord-Samaria en het hield de gemoederen bezig. Dit nadat op vrijdag tijdens de begrafenisplechtigheid van Shireen Abu Akleh gewelddadige rellen uitbraken.

Palestijnse propaganda

Het Palestijnse narratief was dat de politie in Jeruzalem onnodig geweld gebruikte tegen “de rouwende massa”. Beelden van dit gedeelte van de begrafenisplechtigheid verspreidden zich over de hele wereld, in eerste instantie via de sociale media. De internationale media namen het Palestijnse narratief direct over en dat leidde weer tot een reeks veroordelingen door een groot aantal regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie veroordeelde het ‘politiegeweld’ tijdens de begrafenis van Abu Akleh.
Dat deze veroordelingen uitsluitend gebaseerd waren op verklaringen van Palestijnse woordvoerders en video’s die werden opgeladen op de sociale media door pro-Palestijnse activisten, ontging menigeen. Hetzelfde gebeurde nadat Abu Akleh werd doodgeschoten in Jenin. Israёl werd direct verantwoordelijk gehouden voor de dood van de journaliste en werd zelfs van moord beschuldigd. Mahmoed Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, liep voorop in de ongefundeerde campagne tegen de IDF en gebruikte de dood van Abu Akleh om zijn prestige onder de Palestijnse bevolking op te krikken.

Het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël

De Israëlische journaliste Joanne Nihom houdt een lezing over het onderwerp “Het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël” op dinsdagavond 15 maart 2022 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur in Zalencentrum "De Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden.
Joanne Nihom is journaliste en woont in Israël. Zij is als Joodse vrouw een van de correspondenten in Israël voor 'Christenen voor Israël' en schrijft al jaren voor de krant 'Israël Aktueel' van 'Christenen voor Israël' (CvI) en op de website van CvI over bijzondere mensen in Israël.
Gedurende haar werk kreeg ze het verlangen om een boek te schrijven over de vele moedige vredesinitiatieven die ze in Israël bezocht. Dit boek, Over Grenzen, verscheen recent in de boekhandel.
Te midden van het Israëlisch-Arabische conflict richt zij haar aandacht op hoopvolle verhalen in haar boek "Over Grenzen".  Hierin beschrijft ze hoe mensen ondanks culturele, godsdienstige en soms zelfs vijandige tegenstellingen toenadering tot elkaar zoeken en vinden.
Het zijn bijzondere en ingrijpende verhalen die tonen dat samen leven mogelijk is. Tijdens de lezing zal Joanne hier uitgebreid op ingaan, met voor u de mogelijkheid om vragen te stellen. Het boek is te koop in de zaal en Joanne zal uw boek graag signeren.

KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen

Drs. Jaron Beekes houdt een lezing over het onderwerp KUNSJT, een Joodse kijk op kunst in 50 schilderijen op dinsdagavond 15 februari 2022 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur vanaf nu in Zalencentrum "de Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden. Er is voldoende vrij parkeren mogelijk op eigen terrein van de locatie en rondom het gebouw. De locatie is ook bereikbaar via buslijn 8 met een halte op ± 200 m. afstand.Jaron Beekes is eindredacteur van "Museumtijdschrift" en was eerder werkzaam als eindredacteur bij het NIW, educatief medewerker bij musea en freelance journalist, schrijver en illustrator van twee graphic novels uitgegeven door De Bezige Bij. Daarnaast heeft hij ervaring als freelance illustrator, cartoonist en tekstschrijver. Van zijn hand verscheen in 2020 "Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken".
En eerder de graphic novels “De lens van Spinoza” en “Epstein” het brein achter The Beatles

Korte inhoud van de lezing:
Bestaat er wel zoiets als Joodse kunst?
Joodse identiteit in de beeldende kunst is altijd een gecompliceerd onderwerp geweest.
Joden zijn immers het volk van het Boek.
Afbeeldingen zouden weleens tot afgoderij kunnen leiden en zijn daarom per definitie verdacht.

De geschiedenis van de Mizrachiem, de joden uit het Midden-Oosten

Dr. Bart Wallet houdt een lezing over het onderwerp De geschiedenis van de Mizrachiem op dinsdagavond 16 november 2021 vanaf 19.30 t.e.m. 21.30 uur vanaf nu in Zalencentrum "de Fontein", Goudenregenstraat 77 , 8922 CP te Leeuwarden (gratis parkeren).

De geschiedenis van de joden uit het Midden-Oosten heeft lang in de schaduw gestaan van de geschiedenis van de Europese joden. De afgelopen decennia hebben daarin een keer gebracht.
Een meerderheid van de Joodse Israëli’s stamt af van Joden afkomstig uit de Arabische en Islamitische landen in het Midden-Oosten. Sinds de jaren 1970 worden zij Mizrachiem genoemd. In deze lezing gaan we na wat het eigen, unieke karakter is van deze mizrachiem, zoals ze in Israël worden genoemd.
Hoe verhielden zij zich tot hun grotendeels islamitische omgeving? Welke invloed had het kolonialisme op hun leven en toekomst? Waarom en hoe zijn velen van hen uit hun thuislanden verdwenen en terechtgekomen in met name Frankrijk, de Verenigde Staten en Israël?

Het belooft een spannende avond te worden, met verrassende, onverwachte joodse verhalen met steeds een actuele betekenis.